ANBI gegevens

Naam organisatie:

Stichting Transgender Netwerk Nederland, (TNN)

2021ANBIformulierTNN

2020ANBIformulier TNN

Fiscaal nummer:

820264064

Adres:

Atlantisplein 1 (kamer 2.14), 1093 NE, Amsterdam

Doelstelling:

Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor de erkenning van een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgender personen en hun omgeving en bestrijding van discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Jaarplan:

Download het activiteitenplan 2023

Download het activiteitenplan 2022 TNN

Download het activiteitenplan 2021 TNN

Download het jaarplan 2020

Download het jaarplan 2018 en 2019

Download het jaarplan 2017)

Download het jaarplan 2016)

Bestuursleden:

Brand Berghouwer, voorzitter

Remke Verdegem, algemeen bestuurslid

Laurens Zevenbergen,(kandidaat-) algemeen bestuurslid

Sybell Iwema (kandidaat-) algemeen bestuurslid

Robert Ensor, secretaris

Enno de Tombe, penningmeester

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding per vergadering.

CAO personeel:

TNN beschikt over tien bezoldigde werknemers: een directeur, een beleidsadviseur, een beleidsmedewerker, een secretarieel medewerker, een communicatieadviseur, een administratief medewerker, een projectco├Ârdinator en -medewerkers, aangesteld conform het CAO Sociaal Werk.

Jaarverslag en jaarrekening:

(Download Jaarverslagjaarrekening-2021

(Download Jaarverslagjaarrekening-2020)

(Download Jaarverslag en jaarrekening-2019)

(Download jaarverslag en jaarrekening 2018)

(Download TNN jaarverslag en jaarrekening 2017)

(Download TNN jaarverslag plus jaarrekening 2016)

(Download Jaarverslag incl jaarrekening 2014-2015)