Deelnemersraad

Als stichting hecht Transgender Netwerk Nederland bijzondere waarde aan de band met de achterban en het transgender emancipatieveld. Bij de oprichting van TNN is daarom besloten om een Deelnemersraad in het leven te roepen.

Leden van de deelnemersraad nemen zitting op persoonlijke titel of als vertegenwoordiger van een organisatie. Tweemaal per jaar komen ze samen. Het bestuur van TNN organiseert deze bijeenkomsten. Daarin laat de deelnemersraad zich informeren over hoe TNN er voor staat en worden actuele onderwerpen besproken. De Deelnemersraad mag tijdens die bijeenkomsten en daarbuiten gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van TNN.