« terug naar overzicht

Gelijke Behandeling en bescherming

Gelijke Behandeling en bescherming

In hoeverre beschermt de wet transgender personen tegen discriminatie?

Artikel 1 van de grondwet regelt dat iedereen voor de wet gelijk is en dat het verboden is te discrimineren. Dit grondwetsartikel is verder uitgewerkt in strafbaarstelling van discriminatie volgens de Strafwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Discriminatie “op welke grond dan ook” is verboden volgens de grondwet. Niettemin vindt TNN het belangrijk dat transgender personen ook in de AWGB en de Strafwet een eigen grond hebben die hen tegen discriminatie beschermt. Sinds 1 november 2019 is het eerste wetsartikel dat transgender en intersekse personen expliciet beschermd een feit.

GESLACHT

Transgender personen kunnen zich op de grond ‘geslacht’ beroepen wanneer zij met discriminatie te maken krijgen. Dat is zo ontstaan door uitspraken van het Europese Hof voor de rechten van de Mens. Die stelde dat “transseksuele” personen hier beroep op konden doen. Daarna volgde nog een aanbeveling van de Raad van Europa dat lidstaten de bescherming van discriminatie voor transgender personen goed moesten regelen. Daarmee is in 2019 een begin gemaakt: met het expliciteren in de AWGB dat met de grond geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken wordt verstaan.

In het wetboek van strafrecht is dit echter nog niet het geval. Dat noopt des te meer aangezien in een aantal discriminatieartikelen de grond geslacht geheel niet opgenomen is, en transgender en intersekse personen dus ook niet door jurisprudentie beschermd zijn tegen bijvoorbeeld groepsbelediging. In 202o kwam het kabinet met een duidelijke toezegging om dit te veranderen. TNN is hier blij mee en hoopt dat de minister hier vaart mee maakt.

Laatste relevante artikelen:.