Onze partners

Onze partners

Internationaal

TRANSGENDER EUROPE (TGEU)

TGEU is de Europese transgenderrechten-organisatie met lidverenigingen. Zij proberen via internationale projecten en belangenbehartiging bij Europese instituties de emancipatie van transgender personen te stimuleren. TNN is lid van TGEU en neemt deel aan de TGEU Council die om de twee jaar wordt georganiseerd voor lid-organisaties.
www.tgeu.org

ILGA EUROPE

ILGA Europe is in Europa de drijvende kracht achter de Europawijde emancipatie van LHBTI-personen in Europa en Centraal Azië. Zij zijn vooral actief richting de insitituties van de Europese Unie en de Raad van Europa. Ook ondersteunen zij nationale organisaties via grensoverschrijdende projecten. In Europa zijn 417 LHBTI-organisaties lid van ILGA Europe, TNN is daar één van.
www.ilga-europe.org

 

Nationaal

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR SEKSEDIVERSITEIT (NNID)

NNID  is op 8 juli 2013 opgericht met als als doel: Het bevorderen van de gelijkberechtiging en emancipatie van mensen met een intersekse-conditie en/of DSD (Differences of Sex Development of eventueel Disorders of Sex Development); Het bevorderen van de zichtbaarheid van deze mensen in de maatschappij;  en het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van deze mensen.Daarbij gaat NNID uit van een mensenrechtenperspectief waarbij demedicalisering en depathologisering een belangrijke rol spelen. TNN en NNID trekken op verschillende dossiers die zowel intersekse als transgender personen betreffen samen op.

www.nnid.nl

PATIËNTENORGANISATIE TRANSVISIE

Sinds 2011 bestaat er een onafhankelijke patiëntenorganisatie voor transgender personen die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit. Transvisie organiseert lotgenotencontact en doet individuele en collectieve belangenbehartiging op alle terreinen waar transgenderzorg aan de orde is. TNN onderhoudt nauw contact met de patiëntenorganisatie.
www.transvisie.nl

TRANSVISIE ZORG

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale zorg biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg scholen en professionals die te maken hebben met een genderdysfore leerling of cliënt. TNN is nauw betrokken geweest bij het ontstaan van Transvisie Zorg en werkt op diverse projecten met ze samen.
www.transvisiezorg.nl

STICHTING TRANSMAN

Stichting Transman organiseert ontmoetingsactiviteiten voor transgender mannen. Daarnaast doet de stichting aan belangenbehartiging en voorlichting. TNN en Stichting Transman onderhouden goede contacten en zoeken elkaar op wanneer zij elkaar kunnen versterken.
stichtingtransman.wordpress.com

COC NEDERLAND

COC Nederland zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige lhbti-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties. TNN en COC Nederland trekken waar het transgenderrechten betreft al jaren samen op.
www.coc.nl

MOVISIE

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. TNN en het LHBT-team binnen Movisie werken veel samen om de positie van transgender personen in de gemeenten te verbeteren.
www.movisie.nl

RUTGERS

Rutgers is een landelijk kenniscentrum over seksuele gezondheid. In 2012 zijn zij zich ook transgender personen als doelgroep gaan zien. Dat vertaalt zich in onderzoek en informatie op hun publiekswebsites zoals sense.info. TNN ondersteunt en adviseert Rutgers hierbij.
www.rutgers.nl