« terug naar overzicht

Controlling bodies, denying identities

Controlling bodies, denying identities

Mensenrechtenschendingen van transgender personen in Nederland

In 1985 behoorde Nederland tot de eerste groep van Europese landen die een wet hebben aangenomen waarbij de genderidentiteit van transgender personen wettelijk wordt erkend, zij het onder bezwarende voorwaarden. Ruim een kwart eeuw later is Nederland haar leidende rol kwijtgeraakt. De wetgeving die toen een progressieve ontwikkeling weergaf, liep volledig uit de pas met de inmiddels goede buitenlandse voorbeelden en interpretatie van de Nederlandse verplichtingen krachtens de internationale mensenrechtenwetgeving.

Download Controlling Bodies, Denying Identities (Human Rights Watch, 2012)
Download Nederlandse samenvatting en aanbevelingen, De overheid moet uit ons ondergoed blijven (Human Rights Watch, 2012)

Human Rights Watch doet een beroep op Nederland tot wijziging van art. 1:28 BW om het recht van transgender personen op persoonlijke autonomie en fysieke integriteit te respecteren. Deze wijziging dient medische en juridische kwesties voor transgender personen te scheiden. Medisch ingrijpen, in welke vorm dan ook, mag niet als voorwaarde worden gesteld voor wettelijke erkenning van de genderidentiteit van transgender personen. Human Rights Watch roep Nederland op om vijf wijzigingen aan te brengen.