« terug naar overzicht

LHBT-advies mensenrechten voor UPR

LHBT-advies mensenrechten voor UPR

Voor de Universal Periodic Review (UPR), een proces waarbij de Verenigde Naties mensenrechten van Lidstaten onder de loep neemt, is een aanvulling gedaan op LHBT-rechten. De informatie die in 2011 naar de VN ging, kwam van COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland en ILGA-Europe.

Download LHBT-advies mensenrechten voor UPR (2011)

De drie organisaties kwamen met aanbevelingen rond de mensenrechten van LHBT-mensen in Nederland. Ze baseerden zich daarbij op de Yogyakarta Principles.

Ze maakten opmerkingen over de wettelijke voorwaarden voor geslachtsverandering, de rechten van homoseksuele ouders en de mogelijkheden voor bijzonder onderwijs om homoseksuele docenten te weigeren. De enkele-feitsconstructie, de regeling dat scholen of instellingen iemand niet mogen ontslaan of weigeren op basis van het enkele feit van levensovertuiging, seksuele oriëntatie, ras of geslacht, is intussen geschrapt. De tekst suggereerde dat er bijkomende omstandigheden konden zijn op grond waarvan dat wel zou mogen. De Eerste Kamer heeft hier op 10 maart 2015 een streep door gezet.

Een andere aanbeveling was dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de eliminatie van werkgerelateerde hindernissen voor transgender personen.