« terug naar overzicht

Transgenders en werk

Transgenders en werk

Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen.

In deze studie is de arbeidssituatie van werkende transgenders uit Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht, en welke factoren daarop van invloed zijn. Ook werkloze transgenders hebben aan het onderzoek deelgenomen. Hierdoor geeft deze studie inzicht in de problemen die zij vanwege hun transgender-achtergrond ervaren bij het vinden van werk.

Download Transgenders en werk (Rutgers Nisso Groep, 2010)

Om de (arbeids)positie van transgenders te verbeteren is niet alleen beleid dat zich specifiek richt op de arbeidssituatie van transgenders, maar ook algemeen beleid noodzakelijk. De Yogyakarta-beginselen zijn daarbij een belangrijke leidraad. Daarnaast dient de nota Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 te worden bijgesteld, omdat daarin nauwelijks aandacht aan transgenders wordt besteed. De man-vrouw dichotomie dient te worden doorbroken, en de beeldvorming over transgenders dient door middel van onderwijs en voorlichting (vooral aandacht voor genderdiversiteit) te worden verbeterd.