« terug naar overzicht

Transgenderzorg in Nederland naar een hoger plan

Transgenderzorg in Nederland naar een hoger plan

De notitie ‘Transgenderzorg in Nederland naar een hoger plan’ van Drs. Rianne Quak, vormde in 2010 input voor een discussiebijeenkomst over de zorg aan transgenders.

Download Notitie Transgenderzorg september 2010 (STG/HMF 2010)

Het ontbreken van integrale vraaggerichte zorg aan transgenders leidt tot onnodige maatschappelijke uitval van transgenders en tot onnodig hoge kosten voor psychologische/ psychiatrische (GGZ)-hulp ten gevolge daarvan. In de notitie samengesteld voor een discussiebijeenkomst georganiseerd door STG/Health Management Forum, Transvisie en VU Medisch Centrum is de zorg beschreven. Hoe is het primaire proces van transgenderzorg ingericht, waar zitten de knelpunten en welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar?

In de zorg kunnen drie fasen worden onderscheiden: het voortraject (coming-out en de diagnostische fase), de transitiefase waarin de behandeling wordt gestart, en het na-traject. De discussie (30 september 2010) ging over de aanpak van een integrale, optimale toekomstgerichte transgenderzorg.

De notitie is gepubliceerd door STG/Health Management Forum ter voorbereiding van een discussiebijeenkomst van het Health Management Forum.