Vacature Kwartiermaker Alliantie Transgender ervaringsdeskundigheid Jeugd-GGZ

 

Waaraan ga je werken?


In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen TNN en Transvisie verkennen op welke wijze ervaringsdeskundigen opgeleid kunnen worden en ingebed kunnen worden in de jeugd-GGZ voor de doelgroep transgender jongeren in de leeftijd tussen de 10 en 25 jaar oud om hen bij te staan gedurende het zorgtraject.

De kwartiermaker Alliantie Transgender ervaringsdeskundigheid Jeugd-GGZ zal werken aan:

  • Het vormen van een alliantie om ervaringsdeskundigheid in te bedden binnen jeugd-GGZ zodat het welzijn van transgender jongeren wordt bevorderd
  • Een uitgewerkte en gedragen visie van en voor alle stakeholders met concrete aanbevelingen en adviezen op welke wijzen en onder welke voorwaarden de doelgroep met ervaringsdeskundigheid ondersteund kan worden bij herstel, identiteitsonderzoek en informatievragen, inclusief een verkenning van budgettaire borging van ervaringsdeskundigheid en vervolgstappen voor de alliantie. Deze visie zal gepresenteerd worden in een invitational conference voor de stakeholders.

In het eerste kwartaal van 2021 heb je de opdracht afgerond.

 

Wat moet je daarvoor doen?

  • Verkennende gesprekken voeren met organisaties binnen (en buiten) de Jeugd-GGZ gespecialiseerd in transgenderzorg;
  • Het schrijfproces coördineren van het startdocument waarin de visie van de alliantie wordt uitgewerkt;
  • Drie (digitale) bijeenkomsten met primaire partners organiseren die gericht zijn op ontwikkeling van een visie voor de alliantie;
  • Draagvlak onderzoeken voor de alliantie bij gemeenten, zorgverzekeraars en secundaire partners in de transgenderzorg;
  • Een verkenning doen naar meerjarige financiering voor de alliantie;
  • De visie van de alliantie presenteren aan Ministerie en de Kwartiermaker Transgenderzorg op een te organiseren invitational conference.

 

Wie ben jij?


Je bent iemand met talent voor het motiveren van professionals voor een gemeenschappelijk doel. Je hebt ervaring met het (bege)leiden en uitwerken van samenwerkingsprocessen. Je weet mensen en/op inhoud te verbinden. Je weet je deze inhoud ook snel eigen te maken en kan er met gevoel voor urgentie en passie over spreken om zo beleidsmakers te overtuigen om bij te dragen aan je doelen. Je kan schrijven en presenteren in begrijpelijke taal. Je kan (digitale) bijeenkomsten voorbereiden en leiden. Je hebt HBO/WO-denkniveau, (professionele) ervaring en affiniteit met transgenderthematiek, ervaringsdeskundigheid en/of ervaring in en kennis van de Jeugd-GGZ en werkervaring als kwartiermaker, projectmedewerker of –leider en je bent sensitief op culturele diversiteit en neurodiversiteit. Je kunt zelfstandig werken en weet wanneer je steun nodig hebt van collega’s. We vragen met nadruk mensen die zelf uit de transgender gemeenschap afkomstig zijn om te reageren, in bijzonder wanneer ze een biculturele achtergrond hebben.

 

Wat bieden wij?

Het is mogelijk om de opdracht in ZZP verband te verrichten. Daarvoor ontvangen we graag een offerte, waarin de aanpak uitgewerkt is, uw ervaringen en motivatie voor dit project en een inschatting van het benodigd aantal uur/dagen plus gehanteerde tarief.

Offertedeadline: 3 augustus 2020

In de week van 10 augustus worden de (digitale) gesprekken gepland.

Over de organisaties

TNN en Transvisie zetten zich beiden in voor de belangen van transgenderpersonen in de Nederlandse samenleving. Zij werken daarin regelmatig samen, zoals ook in dit project. Inhoudelijk gezien zijn zij samen je directe opdrachtgever en aanspreekpunt, waarbij TNN optreedt als penvoerder.


Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse en inclusieve samenleving, die werk maakt van gelijkheid en emancipatie zodat mensen zichzelf kunnen zijn en participeren, en tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht genderidentiteit en genderexpressie. We zijn een NGO met zes betaalde krachten en vrijwilligers, waarvan onder huidige omstandigheden de helft regelmatig vanuit huis werkt. Je collega’s kunnen je praktisch en inhoudelijk ondersteunen met hun jarenlange ervaring binnen de organisatie en hun netwerk in de transgendergemeenschap.

Stichting Transvisie, centrum voor genderdiversiteit, zet zich in voor het verbeteren van de zorg en het welzijn van transgender personen. We geven met zo’n 75 vrijwilligers ondersteuning aan transgender personen en hun naasten en verbeteren hun positie in en rond de zorg. Wij beschikken over veel expertise op het gebied van de zorg en hebben een uitgebreid netwerk binnen het zorglandschap.

Meer weten?

Mail naar Sophie Schers via  info@transgendernetwerk.nl of bel 020 -205 09 15 voor meer informatie.