Word studiedeelnemer!

Word studiedeelnemer!

Wil jij scholieren en studenten helpen met een schoolopdracht of afstudeerscriptie? Geef je dan op voor het TNN Studiedeelnemers-Panel. Elk beetje kennis is een kleine stap naar emancipatie. Met het panel koppelt TNN studenten en scholieren aan transgender personen.

VAN KENNIS NAAR EMANCIPATIE

Studenten die nu kennis opdoen, hebben daar later in hun leven als journalist, professional of onderzoeker profijt van. Zij zullen in hun eigen omgeving een sleutel vormen voor toenemende emancipatie. Als transgender persoon kan je hier aan bijdragen. De samenleving als geheel gaat daar voordeel van hebben. Het brengt de genderdiverse samenleving een stukje dichterbij.

HOE GEEF IK ME OP?

Vul het onderstaande aanmeldingsformulier in en klik op verzenden. Daarmee is inschrijving als deelnemer in het TNN Studiedeelnemers-Panel afgerond. Je krijgt bericht van ons wanneer wij je gegevens vervolgens met een student of onderzoeker delen.

  • Voer een nummer in van 1920 tot 2003.
    Alleen aanvinken wanneer je volledig anoniem wil deelnemen.
  • Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens om studiedeelnemer te worden. Bekijk ook de privacyverklaring van TNN: www.transgendernetwerk.nl/privacy