Worden wie je bent (2012)

Publicatie

Worden wie je bent (2012)

In 2012 bracht het SCP het onderzoek ‘Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland’ uit. Het eerste grote onderzoek naar het welzijn van transgender personen in Nederland.

Sommige mensen zijn als man geboren, maar voelen zich vrouw. En sommigen zijn als vrouw geboren, maar voelen zich man. Veel van deze transgenders besluiten op enig moment in hun leven om via hormonen en operaties hun geslacht te laten aanpassen. Er is de laatste jaren meer aandacht voor deze groep, ook in het overheidsbeleid. Maar er is nog weinig bekend over hoe het met hen gaat. Op wat voor leeftijd worden zij zich bewust van hun ’trans-zijn’? Hoe open zijn ze erover en welke reacties levert dat op? Hoe is het gesteld met hun psychische gezondheid? Om deze vragen te beantwoorden is een enquête gehouden onder ruim 450 transgender personen. Hoewel het met veel transgender personen best goed gaat, is hun leven doorgaans bepaald niet gemakkelijk. Veel van hen zijn eenzaam, hebben psychische nood en het aandeel dat serieus denkt over zelfdoding is hoog.

Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com