Privacystatement

Transgender Netwerk gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonlijke gegevens van websitebezoekers, nieuwsbriefabonnees, donateurs en personen die ons contactformulier invullen. We willen open zijn over hoe wij werken. Je kunt te allen tijde persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan opvragen.

Contactgegevens Transgender Netwerk

Stichting Transgender Netwerk

Adres: Atlantisplein 1 (kamer 2.14), 1093 NE Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 205 0915
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00)

E-mailadres algemeen: info@transgendernetwerk.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30251161

Voor welk doel?

Transgender Netwerk streeft er naar zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. Zo hoef je bijvoorbeeld geen onnodige gegevens te verstrekken als u contact met ons opneemt, plaatsen wij geen cookies voor andere doeleinden dan noodzakelijk om onze website te laten functioneren en slaan we geen IP-adressen voor onderzoek zonder uw toestemming op. Voor sommige doeleinden kunnen wij echter niet anders dan persoonsgegevens opvragen, te verwerken en te bewaren. Dat doen we voor onze donateursadministratie, het sturen van nieuwsbrieven, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze bedrijfsvoering, het functioneren van onze website, het aangaan en samenwerking met derde partijen en archiefdoeleinden (waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden).

Transgender Netwerk houdt zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Transgender Netwerk uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens?

Jouw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN en interactiegegevens) worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we, indien we je toestemming hiervoor hebben, deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Transgender Netwerk verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Transgender Netwerk ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Transgender Netwerk biedt nieuwsbrieven waarmee onze vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze stichting en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden. We gebruiken Mailchimp voor onze nieuwsbrief en hebben met hun een overeenkomst afgesloten: het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verwijderen is alleen mogelijk voor zover Transgender Netwerk nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan: Transgender Netwerk, Atlantisplein 1 (kamer 2.14), 1093 NE Amsterdam. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor Transgender Netwerk maakt.

Vertrouwelijke omgang

Transgender Netwerk gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Transgender Netwerk neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Transgender Netwerk deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Transgender Netwerk kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Transgender Netwerk maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Er is vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Je gegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Transgender Netwerk kan je (persoons)gegevens met derden delen wanneer jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Transgender Netwerk verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Transgender Netwerk bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de WBP/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Betaalgegevens

Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een losse gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgende gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDEAL doneert, verloopt dit via Mollie, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en jouw bank. Jouw inloggegevens krijgen wij niet te zien. Mollie vertelt ons alleen of je donatie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Transgender Netwerk passend e beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Transgender Netwerk neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden geanonimiseerd algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe hebt gegeven zoals bij het aanvragen van informatie.

Matomo

Vanaf 16 juli 2021 gebruiken we Matomo om bezoekstatistieken te meten.

Cookies

Transgender Netwerk plaatst vooral functionele cookies en wil zo min mogelijk cookies plaatsen voor marketing doeleinden. Om dat te garanderen heeft Transgender Netwerk afscheid genomen van de socialmediadeelbuttons van Twitter, Facebook of LinkedIn. YouTube plaatst nog wel cookies als je de video’s bekijkt op transgenderinfo.nl. Voor analytische doeleinden worden IP-adressen slechts geanonimiseerd verwerkt.

Links

Op de website van Transgender Netwerk kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Transgender Netwerk behorende, websites. Transgender Netwerk kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom, je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacystatement? Neem gerust contact met ons op.

Wijzigingen

De privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 juli 2023. Transgender Netwerk behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van onze verklaring.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com