Foto van Ingrid van Engelshoven

1 april 2019

Kabinet aan de slag met onnodige sekseregistratie

Minister Engelshoven heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de inspanningen van het kabinet om onnodige sekseregistratie te verminderen. De weg lijkt vrij voor het verwijderen van de sekseaanduiding op identiteitskaarten. De minister gaat helaas nog niet zo ver. Daarom roepen TNN, NNID en COC Nederland het kabinet op om het gewoon te gaan doen!

Na de zomer gaat de minister wel een overzicht van maatregelen presenteren voor verdere beperking van onnodige geslachtsregistretie. De brief van de minister laat daarom vooral zien welke maatregelen het kabinet in gang zet.

Het kabinet werkt op drie sporen. De eerste is een afwegingskader, dat biedt een wettelijk kader voor overheid en private partijen om te bepalen of registreren van geslacht wel of niet noodzakelijk is. Daar waar sekseregistratie nu nog een automatisme is, brengt dit kader juist in beeld of het registreren wettelijk gezien wel toegestaan is. Dat is positief, maar TNN verwacht er geen wonderen van. Het verandert niets aan wetten die nu nog geslachtsregistratie noodzakelijk maken, terwijl TNN vindt dat ook bij die wetten vraagtekens gezet mogen worden.

De minister gaat daarnaast verder met bewustwording en het bevorderen van kennis over noodzaak van sekseregistratie. Dat gaat ze zowel binnen de overheid doen, bij werkgevers en in diverse sectoren zoals verzekerings- en ICT-sector.

Een derde spoor gaat in op onderzoeken en instrumenten waarmee onnodige sekseregistratie teruggedrongen gaat worden. Er worden expertgroepen in het leven geroepen die na de zomer met concrete maatregelen gaan komen. TNN had op dit vlak meer verwacht van het kabinet, het onderwerp sekseregistratie staat al enkele jaren op de agenda en meer concrete maatregelen hadden er nu al kunnen zijn.

Dat de minister nog een onderzoek wil doen naar het verwijderen van sekseregistratie in de identiteitskaart is dus teleurstellend. Het kabinet heeft hard gelobbyd voor Europese afspraken om die mogelijkheid te behouden. Nu er afspraken zijn, is het vreemd om geen gebruik te maken van die optie.

Een belangrijk struikelblok voor beperking van sekseregistratie is dat geslacht überhaupt in de Basisregistratie Personen is opgenomen. De minister laat wel onderzoeken of het mogelijk is om mensen een keuze te geven tussen diverse aanschrijvingsvormen. Dat zou wel al een positieve ontwikkeling zijn voor de communicatie van de overheid met non-binaire trans personen.

TNN blijft in elk geval in zetten op verdere beperking van sekseregistratie en de uiteindelijke afschaffing. Geslacht is namelijk een persoonlijke zaak, zowel de overheid als de maatschappij horen ieders geslacht te respecteren in plaats van te registreren.
Download de brief van de minister hier.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com