Foto bij Onderzoek naar draagmoederschap

21 maart 2022

Nieuw onderzoek naar draagmoederschap

Goed nieuws! Een onderzoeksaanvraag naar draagmoederschap is goedgekeurd. Voor transgender wensouders kan dit onderzoek helpen drempels weg te nemen.

Sinds 2020 hebben meer wensouders in Nederland toegang tot behandelingen met een draagmoeder en eiceldonor. De vraag naar hoogtechnologisch draagmoederschap (HTDM) met eiceldonatie zal daardoor toenemen, ook onder transgender personen die niet zelf zwanger kunnen worden en bij cis man-manstellen. Het is volgens onderzoekers van onder andere de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Maastricht University belangrijk dat goede counseling beschikbaar komt die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en ten dienste staat van een goede ontwikkeling van de verwekte kinderen.

Het onderzoek verzamelt daarom gegevens over de impact van draagmoederschap op alle betrokkenen. Aan de hand daarvan willen de onderzoekers wetenschappelijk verantwoorde counselingsrichtlijnen en trainingen ontwikkelen.

“Dit onderzoek kan drempels helpen verlagen en taboes helpen doorbreken”

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is een van de indieners van het onderzoeksvoorstel. Sophie Schers, beleidsadviseur van TNN, is blij dat het onderzoek er gaat komen: “Dit onderzoek kan drempels helpen verlagen en taboes helpen doorbreken voor trans personen met een kinderwens die zelf niet zwanger kunnen worden en waarvoor draagmoederschap een uitkomst is.”

Aan het onderzoek doen mee: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC – Locatie VUmc, Amsterdam UMC – Locatie AMC, Maastricht University, Universiteit Utrecht, Transgender Netwerk Nederland (TNN), Nij Geertgen, Stichting Zwanger voor een ander, Stichting Dutch Rainbow Family Professionals, Stichting Meer dan Gewenst.

Foto (cc) The Gender Spectrum Collection

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com