11 november 2015

Problemen rond sekseregistratie

De Kafkabrigade zoekt verhalen

De ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) slaan de handen ineen om problemen rond sekseregistratie aan te pakken. Dat begint met het vinden van problemen die mensen ervaren. De Kafkabrigade gaat daarom een aantal exemplarische voorbeelden in beeld brengen. In het onderzoek staan de problemen waar burgers tegenaanlopen rond registratie van geslacht centraal.
Sekseregistratie (M/V) is voor het verkrijgen van veel diensten nog altijd verplicht, zowel bij overheidsinstanties als bij private organisaties. Terwijl die registratie vaak niet nodig is voor het verlenen of ontvangen van een dienst.

De verwachting is dat specifiek transgender personen, queers en mensen met een intersekseconditie hier last van hebben. Maar daarnaast kan iedereen weleens last krijgen van sekseregistratie, door vooroordelen of verwarring. Daarom is de Kafkabrigade ook op zoek naar praktijkvoorbeelden van cisgenders die last ondervonden van sekseregistratie. Aan de hand van persoonlijke ervaringen van mensen brengt de Kafkabrigade in kaart welke problemen er zijn. Dat helpt om oplossingen te vinden voor problemen rond sekseregistratie.

Voor het onderzoek is de Kafkabrigade op zoek naar concrete voorbeelden van mensen die in Nederland problemen hebben gehad met sekseregistratie, waardoor zij een dienst misliepen of dreigden mis te lopen. Verhalen en tips zijn zeer welkom. U kunt uw bijdrage achterlaten op het meldpunt sekseregistratie.

bron: de Kafkabrigade

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com