Zwart wit foto van Youri

18 mei 2017

Youri de Blok wijst op gendereuforie

Youri de Blok, maatschappelijk werker in Nijmegen, biedt psychosociale begeleiding aan transgender personen. Hij geeft ook workshops over transgendergevoelens en genderdiversiteit. Wel zaak dat ook de mooie kanten worden belicht, vindt hij. Hij spreekt bijvoorbeeld over gendereuforie.

“Vaak gaat het om de kwetsbare kant, en de problemen die transgender personen ervaren. Dat is heel goed, maar er is nog een andere kant.” Daar wees De Blok ook op vorig jaar bij een workshop gendereuforie op de Free PATHH in Amsterdam. Hij constateert dat gender nu meer bespreekbaar wordt, ook vanuit het feminisme, en dat er met dat gesprek ruimte komt. “We hebben daarin ook behoefte aan positieve rolmodellen. Heel erg belangrijk voor onze maatschappij. Zij rekken de normen op en ze maken weer ruimte voor anderen. Ik wil mensen dan in hun kracht zetten.”

Hij wil dan vooral ook een luisterend oor zijn. “Voor mensen die een medisch traject instappen, met al hun twijfels en angsten. Ze kunnen vaak moeilijk met de medische hulpverleners over hun dubbele gevoelens praten, maar onzekerheid en zorg is niet zomaar weg.” En dan zijn er vragen over hoe je omgaat met reacties vanuit de omgeving, hoe je het aanpakt op je werk en wat voor vergoedingen en voorzieningen er zijn. Voor iedereen zal het anders zijn, verwacht De Blok. Maar er is altijd de druk van de maatschappij, de verwachtingen over je identiteit en de aannames over de binaire genderorde. “Zelfs hulpverleners gaan nog te vaak uit van die gendernormen.”

Youri de Blok heeft de afgelopen jaren flink wat expertise opgebouwd en met vele transgender personen gesproken. Hij heeft zijn kennis over genderdiversiteit bijvoorbeeld gedeeld op Hogeschool Arnhem Nijmegen. “Ik wil mensen dan laten nadenken over genderdiversiteit en de normen daarin.” Zijn website heet ook niet voor niets transpectrum.nl. “Ik zit nog in de opbouwfase, maar er is ruimte voor iedereen, ongeacht waar je in het spectrum zit.” Binnen en buiten de binary. Op dit moment bereidt hij een workshop voor – thema: ‘intimiteit, grenzen en verlangens’ – die hij later dit jaar bij de Transgendergroep Nijmegen verzorgt.

Transgenderhulp is nog niet goed verdeeld over de verschillende regio’s in het land. De Blok richt zich vooral op Oost-Nederland. Hij wil daar transgender personen en hun naasten ondersteunen tijdens hun sociale en medische transitie. Hij hoopt dat iedereen zichzelf kan en mag zijn, waar je je ook op het spectrum bevindt. “In mijn begeleiding staat transgender-zijn op de voorgrond, maar het is maar één aspect. Het gaat me om de hele mens. Ik wil mensen graag begeleiden in hun eigen ontwikkeling in zijn totaliteit.”

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com