Curatim: vervolg op het trans en intersekse collectief

Stichting Curatim is een vervolg op het Transgender- en Interseksecollectief. Het collectief is een samenwerkingsverband geweest van diverse partijen en trans en intersekse personen op initiatief en onder aanvoering van Willemijn van Kempen. Het doel was om de Staat aan te spreken op de schade en het leed dat trans en/of intersekse mensen is berokkend door de voormalige Wet op de wijziging van het geregistreerd geslacht 1985–2014. Die wet verplichtte trans en intersekse mensen onder andere tot onomkeerbare sterilisatie en volledige lichamelijke aanpassing “naar de binaire norm”. De Staat bood eind 2021 publiekelijk excuses aan voor de schade, het leed en de schendingen van de rechten van trans en intersekse mensen onder die wet. Een kleine tegemoetkoming van 5000 euro kwam beschikbaar voor een deel van de getroffen groep. Met het toen behaalde resultaat was de centrale taak van het collectief “onder een juridische vlag” afgerond.

Gedurende het bovenstaande traject werd duidelijk dat de overheid en de Nederlandse bevolking niet of nauwelijks bekend was met de gevolgen van de wet voor trans en intersekse mensen. Het ministerie van OCW was daarom bereid ruimte te bieden aan het tot stand komen van een documentaire en een achtergrondonderzoek. Met dat doel en voor die taken is stichting Curatim opgericht met drie bestuursleden: Willemijn van Kempen, Mijke van der Drift en Plette ter Veld.

De toenmalige opstelling van de Staat en de “gender teams” en de gevolgen ervan ziet de stichting als levende geschiedenis die nader belicht en gedocumenteerd moet worden. Het ministerie van OCW heeft in overleg met Curatim, Transgender Netwerk en anderen in december 2023 een wetenschappelijk onderzoek toegekend aan het Radboud Institute for Culture and History (RICH) over deze recente geschiedenis.

Een tweede tak is het maken van een documentaire, waarvoor de fondsen zijn toegekend aan aan stichting Curatim. In juni 2024 is de selectie van een documentairemaker in volle gang.

Wil je meer weten, neem direct contact op met de bestuursleden van de stichting via: curatim@protonmail.com

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com