Actieplan tegen anti-LHBTI-geweld

Publicatie

Stop het geweld. Witte tekst op een rode achtergrond.

LHBTI personen krijgen in Nederland veel te maken met geweld en discriminatie. Een stapeling van discriminatiegronden (intersectionaliteit) kan. hen nog kwetsbaarder maken. Er worden maar weinig daders veroordeeld, tot relatief lage straffen. Het is tijd voor minder geweld en meer veroordeelde daders.

  • Het is tijd voor minder geweld

  • Schelden is discriminatie

  • Bevorder acceptatie in het onderwijs

Download het actieplant tegen anti-LHBTI-geweld

Het regeerakkoord bepaalt over LHBTI-discriminatie dat de overheid actief optreedt waar vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn. Wij stellen een aantal maatregelen voor. Lees deze in ons actieplan.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com