Handreiking Hoger Onderwijs

Publicatie

cover genderdiversiteit in het hoger onderwijs

De handreiking Hoger Onderwijs van ECIO en Transgender Netwerk ondersteunt zowel onderwijsprofessionals als transgender studenten bij het een veilig studieklimaat.

  • Tip: nodig genderdiverse gastsprekers uit.

  • Tip: introduceer onder medewerkers en studenten het benoemen van ieders gewenste aanspreekvorm in de e-mail.

  • Tip: heeft een student vragen over diens genderidentiteit of behoefte om daar met iemand over te praten? Genderpraatjes is een jongerenlijn waar studenten ook terecht kunnen voor steun en met vragen over gender.

Downloaden

Onderwijsprofessionals zoals studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, studentendecanen en docenten hebben een belangrijke rol in het creëren van een veilig studieklimaat. De handreiking Hoger Onderwijs van ECIO en Transgender Netwerk ondersteunt hen bij het faciliteren van regelingen en voorzieningen. Denk hierbij aan mogelijkheden bij studievertraging, verzuim en financiële problemen en ondersteuning rondom informatievoorziening, faciliteiten, begeleiding bij stage en overgang naar werk.

Ook genderdiverse studenten hebben baat bij deze handreiking. Zij kunnen hun onderwijsinstelling erop wijzen hoe deze zich kunnen inzetten om meer genderinclusief te worden.

mascotte transgender netwerk Publicatie

"Op hogescholen wordt veel geïnvesteerd op inclusiviteit en diversiteit. Oók genderdiversiteit hoort hierbij. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Deze handreiking biedt praktische hands-on tools en tips om op jouw hogeschool ook díe kant in te kijken."

Josine Fontrodona, Fontys Pride

Handreiking Hoger Onderwijs Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com