Handreiking transgender personen in gemeente

Publicatie

Voorblad van de Handreiking transgender personen in de gemeente van Movisie en Transgender Netwerk

De acceptatie van transgender personen in Nederland laat helaas te wensen over. Dit heeft invloed op het welzijn en de maatschappelijke positie van deze groep burgers. Veel transgender personen bevinden zich in een kwetsbare positie. Om die reden is het voor gemeenten belangrijk om transgender personen op het netvlies te houden. In deze handreiking geven Movisie en Transgender Netwerk Nederland aan wat gemeenten kunnen doen voor transgender personen.

  • Betrek belangenorganisaties voor transgender personen bij het ontwerpen van beleid.

  • Laat via de communicatiekanalen van uw gemeente in tekst en beeld zien dat u transgender personen vanzelfsprekend als burgers van uw gemeente ziet

  • Draag bij aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van transgender personen.

  • • Kijk of er bij voorlichting op scholen over LHBTI voldoende aandacht is voor het transgenderthema.

Download de handreiking

Contactpersonen hierover

Foto van Lis met witte achtergrond

Lis Dekkers

mascotte transgender netwerk Publicatie

Transgenderbeleid valt onder LHBTI-beleid, maar in de praktijk blijkt dat LHBTIbeleid vaker gericht is op homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Beleidsmakers vinden het lastig om specifiek beleid voor transgender personen te realiseren, terwijl er wél specifieke behoeften en aandachtspunten zijn binnen deze groep.

Handreiking transgender personen in gemeente Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com