Kinderrechtenverdrag (CRC)

Publicatie

Voorblad van het 'Alternative report for the 89th session of the Pre-Sessional Working Group of Committee on the Rights of the Child' met logo's van COC Nederland, Transgender Netwerk en NNID.

Op Kinderrechten.nl staat te lezen: In het Kinderrechtenverdrag staan “54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995.” Om de vijf jaar leggen landen verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over de naleving van het verdrag. In 2019 moest Nederland zich voor het laatst verantwoorden in een verkorte procedure waarbij alleen antwoord gegeven hoefde te worden op vragen over diverse thema’s, een zogenaamde List of issues prior to reporting (LOIPR).

  • Neem maatregelen voor de bescherming van trans en genderdiverse kinderen tegen alle vormen van fysiek en mentaal geweld.

  • Neem maatregelen om de hoogste kwaliteit van zorg voor transgender kinderen te garanderen.

  • Neem maatregelen om alle scholen veilig en gastvrij te maken voor alle leerlingen, bijvoorbeeld door genderinclusieve voorzieningen verplicht te stellen op alle scholen.

Alternative report for the 89 th session of the Pre-Sessional Working Group of Committee on the Rights of the Child

Met het Alternative report reageren COC Nederland, NNID en Transgender Netwerk op de beantwoording door de Nederlandse regering van de List of Issues prior to reporting. Door nadrukkelijk aandacht te vragen voor de situatie van lhbti kinderen willen de drie organisaties het Kinderrechtencomité wijzen op praktijken zoals misbruik, huiselijk geweld, pesten en mensenrechtenschendingen die op een specifieke manier lhbti kinderen raken. 

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

mascotte transgender netwerk Publicatie

“LGBTI children are at a higher risk for facing social challenges and discrimination. Being part of LGBTI can intersect with discrimination based on a child's or his, her, or their parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic, or social origin, property, disability, birth, or other status.”

COC Nederland, Transgender Netwerk, NNID

Kinderrechtenverdrag (CRC) Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com