LHBTI-kinderen in Nederland

Publicatie

LHBTI-kinderen in Nederland

COC Nederland publiceerde in 2013 een rapportage over de leefwereld en rechten van LHBTI-kinderen. Auteur Suzanne van Rossenberg vraagt extra aandacht voor bescherming en ondersteuning van deze ‘vergeten groep kwetsbare kinderen’.

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) kent beschermingsrechten, voorzieningsrechten en participatierechten. Voor sommige groepen (kwetsbare) kinderen is het moeilijker om deze rechten te realiseren. De staat heeft een zorgplicht, ook voor LHBTI-kinderen. Deze groep kinderen en jongeren komen er tijdens hun ontwikkeling achter dat zij niet voldoen aan de normen die in Nederland heersen voor seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie of geslachtskenmerken.

Het rapport wil inzicht geven in de rechten van LHBTI-kinderen. Daarmee wordt een hat ingevuld want de Nederlandse overheid heeft de internationale verplichting om aan het VN-Kinderrechtencomité te rapporteren over hoe het gaat met kinderen in Nederland en hoe het met de naleving van de kinderrechten in Nederland is gesteld. Maar in de laatste periodieke rapportage worden LHBTI-kinderen nauwelijks genoemd.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com