Mediamonitor 2022: meer debat, minder gehoord

Publicatie

voorblad met spreekstoel voor de monitor mediarepresentatie 2022

Hoe was de representatie van transgender personen in Nederlandse media in 2022? Jaarlijks brengt Transgender Netwerk een mediamonitor uit om te onderzoeken hoe de media over transgender mensen en onderwerpen schrijven. Wie waren er aan het woord? Welke taal werd gebruikt en welke invalshoeken hadden de artikelen?

  • Hoe schreven media over trans mensen in 2022?

  • Welke invalshoeken werden gebruikt in de media in 2022?

  • Welke trans mensen kwamen er aan het woord in de media in 2022?

Mediamonitor 2022

Media spraken vooral veel over de nieuwe transgenderwet, waarbij trans mensen niet langs een arts of psycholoog hoeven voordat ze hun identiteitspapieren aan konden laten passen. Ook werd er veel geschreven in 2022 over inclusie en uitsluiting van trans vrouwen in de sport, de genderbevestigende zorg, de lange wachttijden en de invoering van het transitieverlof bij een aantal grote bedrijven.In 2022 zagen we een grote toename van politiserende berichtgeving over transgender mensen. Daarmee bedoelen we berichten waar een politiek standpunt over trans-gerelateerde onderwerpen centraal staat, en die een ‘debat’ oproepen. In dit soort berichten worden trans mensen en thema’s gezien als iets waarover je stelling kan nemen; iets waar je tegen of voor kan zijn. Bij dit soort artikelen (14% van de in totaal 8890 geanalyseerde artikelen) verdubbelde het aantal negatieve sentimenten betreffende transgender onderwerpen ten opzichte van vorige jaren en namen positieve en neutrale stellingnames juist beduidend af.

In de artikelen met een negatief sentiment werden trans personen vaak niet serieus genomen: trans-zijn werd afgedaan als een hype of besmetting, of werden ze gezien als grap of fraudeur Ook kwam er een sterk ‘anti-woke’ sentiment naar voren. Hierbij wordt trans-zijn afgedaan als ‘woke gedoe’ en  niet belangrijk voor de (cisgender) meerderheid.Een lichtpuntje is dat media in 2022 wel steeds vaker inclusief taalgebruik gebruikten. Zo werd trans(gender) vaker als bijvoeglijk naamwoord gebruikt in plaats van als zelfstandig naamwoord, werd er minder gebruik gemaakt van ‘slurs’, werden er minder mensen met hun oude naam en voornaamwoorden beschreven. De representatie werd ook iets diverser: trans mannen, een relatief onderbelichte groep, werden meer besproken dan jaren ervoor.

 

Contactpersonen hierover

Foto Freya met witte achtergrond

Freya Terpstra

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com