Sociale behoeften trans & non-binaire jongeren

Publicatie

Voorblad met de titel in witte letters op groene achtergrond, 'Sociale behoeften van transgender en non-binaire jongeren' en ondertitel in zwarte letters, Verkenning in de gemeenten Den Haag en Utrecht. Daaronder een illustratie van 5 jongeren waarvan er drie staan en één zit op een stoel en één op een laag kratje. drie personen hebben een meer feminiene genderexpressie en twee een meer masculiene. Qua huidskleur en haarstijl/-kleur verschillen ze van elkaar. Eén persoon draagt een hoofddoek.

Wat hebben transgender en non-binaire jongeren op sociaal vlak nodig en hoe kan een gemeente inspelen op die behoeften? Om hier antwoord op te geven zijn 23 transgender en non-binaire jongeren geïnterviewd over hun sociale behoeften. Op basis van zowel dit onderzoek als de praktijkkennis vanuit Transgender Netwerk maakten Movisie en Transgender Netwerk een infographic met tips voor gemeenten en het maatschappelijk middenveld.

  • Contact op individueel niveau om begrip en herkenning te ervaren

  • Verbinding met de community door samen het transgender of non-binair zijn te kunnen ‘vieren’ en een bijdrage te leveren aan de gemeenschap

  • Thuis voelen bij maatschappelijke organisaties

  • Erkend en gesteund worden door cisgender contacten die dichtbij hen staan

Download de verkenning

Voor veel transgender en non-binaire jongeren is contact met gelijkgestemden erg belangrijk. Transgender jongeren krijgen gemiddeld meer te maken met psychische problemen, worden veel vaker gepest en hebben een lager zelfbeeld dan cisgender jongeren (Van Beusekom en Kuyper, 2018). Sociaal contact kan daarin een beschermende factor vormen. Gemeenten en sociaal professionals spelen een cruciale rol bij het voorzien in de sociale behoeften van deze jongeren.

Inclusief werken

Transgender en non-binaire jongeren kunnen deel uitmaken van meerdere groepen met een gemarginaliseerde positie. Bij de ontwikkeling en uitvoer van beleid is het daarom belangrijk ook deze aspecten mee te nemen. Zo kan een focus op jongeren van kleur binnen een organisatie zorgen voor een veiligere plek voor transgender jongeren van kleur. Ook het beschikbaar
stellen van een prikkelarme ruimte (bijvoorbeeld voor neurodivergente jongeren) en investeren in rolstoeltoegankelijkheid van locaties, maakt een plek inclusiever. Gebruik bijvoorbeeld het Diversiteitsvlechtwerk om te zien welke factoren een rol kunnen spelen. Daarnaast is het van belang om aandacht te besteden aan groepen jongeren die minder vaak bereikt worden, zoals dak- en thuisloze jongeren of jongeren in de jeugdzorg.

Download de infographic

Infographic met zes tekstvelden in met de klok mee de kleuren geel, oranje turquoise, rood en groen. Waarin de behoeften en aanbevelingen van trans en non-binaire jongeren staan uitgeschreven voor maatschappelijk middenveld, lhbti+ organisaties en gemeenten. In een grijze kolom rechts staat beschrijvende tekst over de verkenning naar sociale behoeften van transgender en non-binaire jongeren.

Contactpersonen hierover

Anne Levah Russchen

mascotte transgender netwerk Publicatie

‘Het is belangrijk dat je weet dat je niet alleen bent, omdat dat heel lastig is. Ik heb heel veel geluk gehad dat een van mijn vrienden al wist dat die niet-cis was voordat ik erachter kwam, en dat dat mij heel erg geholpen heeft. Dat ik zag: dit kan, dit is er, dit is oké. En dat er mensen zijn die dat voorbeeld geven en daarover kunnen praten – dat is heel belangrijk.”

deelnemer aan verkenning

Sociale behoeften trans & non-binaire jongeren Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com