Universal periodic review (UPR)

Publicatie

Voorblad van de schaduwrapportage over lhbti+ rechten in Nederland ten behoeve van de Universal Periodic Review van de VN. Met logo's van organisaties die de rapportage hebben ingediend en de titel 'The status of the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex people in the Netherlands'.

Leden van de Verenigde Naties onderwerpen elkaar binnen de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties periodiek aan een mensenrechtenreview. Elke vijf jaar moet een land aantonen hoe ze op het vlak van mensenrechten presteert. Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) krijgen de mogelijkheid om over hun eigen land schaduwrapportages in te dienen over de mensenrechtensituatie in hun land. De landen die de Nederlandse mensenrechtensituatie beoordelen maken voor hun oordeel gebruik van de inbreng van NGO’s.   

  • Garandeer toegang tot wijziging van de geslachtsvermelding voor trans en intersekse kinderen en volwassenen, zonder obstakels die het recht op zelfbeschikking inperken of financiële barrières.

  • Garandeer toegang tot gezondheidszorg, rechtspraak en wederhoor voor sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel, waaronder migranten en transgender sekswerkers.

  • Garandeer een transspecifieke aanpak van de asielprocedures van transgender vluchtelingen.

  • Pas de depathologisering van genderbevestigende zorg voor transgender personen in de praktijk toe.

In het kader van de Universal Periodic Review hebben acht  lhbti en seksuele en genderrechten organisaties, waaronder Transgender Netwerk, in 2022 een schaduwrapportage ingediend bij de de Verenigde Naties. Daarin doen we twintig gezamenlijke aanbevelingen voor verbetering van de mensenrechtensituatie van lhbti’ers in het Koninkrijk der Nederlanden.  

mascotte transgender netwerk Publicatie

“Since the previous review, Dutch parliament and government took important steps to further the human rights standards and policies for the protection of people based on their SOGIESC. The government should be commended for its adherence to the protection and emancipation of people based on sexual orientation. Much is however still to be done to equally guarantee the human rights and protection of persons with diverse gender identities or intersex people.”

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com