Verdrag van Istanbul

Publicatie

Voorblad van de joint submission NGO report inzake het rapport van de Nederlandse regering over de naleving van de Istanbul Conventie, met de logo's van Transgender Netwerk, NNID en COC Nederland.

In het verdrag van Istanbul staat het voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld centraal. Landen die het verdrag hebben ondertekent stellen dan ook ten doel geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld uit te bannen. Een onafhankelijke expertgroep (GREVIO) monitort de naleving van het verdrag. Landen die dit verdrag van de Raad van Europa hebben ondertekend moeten zich bij GREVIO periodiek verantwoorden over de naleving van het verdrag.

  • Maak Non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen bij intersekse personen strafbaar binnen het Wetboek van Strafrecht.

  • Doe onderzoek naar misbruik van transgender en gender non-conforme kinderen.

  • Asielverzoeken van transgender personen moeten worden beschouwd als gendergerelateerde asielverzoeken.

  • Stel een actieprogramma in voor het bestrijden van geweld tegen LHBTI personen.

NGO report on the report by the Dutch government on the implementation of the Istanbul Convention

Transgender Netwerk, COC Nederland en NNID hebben in het kader van de monitoring van de naleving van het verdrag in Nederland in 2021 een schaduwrapportage ingediend bij GREVIO. In dit rapport worden op vier thema’s – te weten: intersekse, transgender, asiel en geweld en hatecrimes tegen lhbti – aanbevelingen gedaan die de Nederlandse staat volgens de drie organisaties dient na te komen. 

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

mascotte transgender netwerk Publicatie

"Violence against LGBTI is of a structural nature and manifests itself in many different ways affecting different groups within LGBTI differently. The underlying causes are however the same and are rooted in pertaining normative definitions of gender in society."

COC Nederland, Transgender Netwerk, NNID

Verdrag van Istanbul Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com