VN-Vrouwenrechtenverdrag

Publicatie

Voorblad met logo´s van Transgender Netwerk, COC Nederland en NNID voor Alternative report for the 81st session of the Pre-Sessional Working Group of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women

Het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) is gericht op het monitoren en promoten van vrouwenrechten. Elke vier jaar moeten de landen die hun handtekening onder het verdrag hebben gezet zich verantwoorden over de eigen naleving van het verdrag. In eerste instantie worden er door het CEDAW-comité, die de naleving monitort, vragen gesteld over diverse thema’s, dit heet een List of issues prior to reporting (LOIPR). NGO’s kunnen van tevoren suggesties doen voor thema’s in deze LOIPR. De antwoorden van de regering mogen vervolgens in een schaduwrapportage ook weer becommentarieerd worden door NGO’s.

  • Schadelijke praktijken en geweld tegen intersekse kinderen

  • Aanpak van hatecrimes

  • Wijziging van de geslachtsvermelding

  • Toegang tot transgenderzorg

  • Bescherming van transgender asielzoekers

  • Toegang tot seksuele gezondheidszorg voor LBTI vrouwen

Alternative report for the 81st session of the Pre-Sessional CEDAW Working Group

Transgender Netwerk heeft in 2021 samen met NNID en COC Nederland suggesties gedaan voor de LOIPR met aandacht voor LBTI-vrouwen. Ook binnen het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft Transgender Netwerk bijgedragen aan een schaduwrapport voor de LOIPR. Het netwerk is een breed verband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten in Nederland. In beide rapporten komen de rechten van transgender vrouwen nadrukkelijk aan de orde en wordt er aandacht gevraagd voor de positie van transgender sekswerkers en trans asielzoekers.

Lees meer over CEDAW.

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

mascotte transgender netwerk Publicatie

"The ability to obtain legal recognition of one’s gender identity is an important aspect of the right to privacy and to equal recognition and protection before the law. Failure to recognize the gender identity of transgender and intersex women is a breach of Articles 15 of CEDAW."

COC Nederland, Transgender Netwerk, NNID

VN-Vrouwenrechtenverdrag Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com