Het Gender Doeboek voor Scholen

Toolkit

Het GenderDoeboek voor Scholen geeft handvatten, weetjes en tips om genderdiversiteit te verwelkomen op de basis- en middelbare school.

  • Tip: Wacht niet tot er een transgender kind op school (uit de kast) komt om te beginnen met genderinclusief onderwijs.

  • Tip: door van genderinclusief onderwijs een prioriteit te maken, zorg je voor een veilig schoolklimaat waarin elk kind zich vrij kan ontplooien.

  • Tip: hef brieven aan met ‘Beste leerling’ en geef op formulieren altijd meer opties bij geslacht.

Downloaden

Het GenderDoeboek voor Scholen geeft handvatten, weetjes en tips om genderdiversiteit te verwelkomen op de basis- en middelbare school.

Met de informatie uit het Gender Doeboek voor Scholen kunnen docenten, schoolleiding en ander schoolpersoneel eenvoudig een veilige omgeving creëren voor álle leerlingen, dus ook voor transgender leerlingen.

Het GenderDoeboek voor Scholen: Op weg naar een genderinclusieve school voor primair en voortgezet onderwijs bestaat uit een aantal losse boekjes, sommige meer gericht op de directie en ondersteunend personeel, andere op docenten en zorgcoördinatoren. De factsheets zijn bedoeld voor álle medewerkers.

Bestellen?

Stuur een mail naar info@transgendernetwerk.nl met je adres en het gewenste aantal exemplaren.

 

mascotte transgender netwerk Toolkit

"Ik miste vroeger erkenning voor wie ik was, ik mocht er niet zijn, mij werd juist gestimuleerd om als jongen te gedragen. Ik had de erkenning nodig voor wie ik was en de ruimte om te kunnen zijn wie ik ben."

Sidney Stacey, voormalig scholier

Het Gender Doeboek voor Scholen Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com