Lockers op een middelbare school.

30 mei 2024

Acceptatie van transgender jongeren op school keldert

Het welzijn van transgender en non-binaire mensen in Nederland staat al lange tijd onder druk. Dit zien we in de toename van het aantal discriminatiemeldingen, de normalisering van anti-trans geluiden en desinformatie in politiek en media, en de toenemende druk op de genderzorg. Ook jongeren worden niet gespaard van deze groeiende haat, zo blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van de landelijke koepelorganisatie GGD GHOR en onderzoeken van regionale GGD afdelingen.

Deze rapporten laten zien dat acceptatie van transgender en non-binaire jongeren op scholen in Nederland hard keldert, dat deze jongeren een sterk verhoogde kans op suïcidaliteit, eenzaamheid, en stressklachten ervaart, en een groot deel van deze jongeren gepest wordt. Wij zetten een aantal van deze zorgwekkende bevindingen voor je op een rij.

Acceptatie van LHBT jongeren neemt af

Verschillende regio’s hebben ervoor gekozen om specifiek te onderzoeken hoe de acceptatie op scholen zich verhoudt ten opzichte van voorgaande jaren. Al deze regio’s laten zorgwekkende verslechteringen van de acceptatie zien. Zo vindt in de provincie Zeeland nog maar 25% van jongeren het ‘normaal’ als iemand zich niet identificeert met hun geboortegeslacht, waar dit in 2021 nog 46% van jongeren was. Tegelijkertijd is het aantal jongeren dat het ‘verkeerd’ vindt als iemand zich zo voelt zelfs verdubbeld van 13% (in 2021) naar 25% (in 2023) gestegen.

Eenzelfde trend is te zien in Nederland als het gaat over de acceptatie van homoseksuele- en lesbische jongeren. Zo is de acceptatie van deze groep in Amsterdam en Utrecht gekelderd in 2 jaar tijd. In alle genoemde regio’s zijn het vooral jongens die minder accepterend zijn naar LHBT jongeren.

Welzijn van non-binaire scholieren is er slecht aan toe

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 blijkt dat het in veel gevallen slecht gaat met non-binaire scholieren. Zo is 48% van hen in de afgelopen 3 maanden gepest (ten opzichte van 14% van jongeren die zich identificeren als jongen of meisje), voelt minder dan de helft van deze scholieren zich meestal gelukkig en gezond, en voelt 58% van hen zich eenzaam. Een groot deel (34%) van hen wordt óók online gepest.

Vooral met het mentale welzijn van non-binaire scholieren gaat het slecht. Zo kampt 63% van hen met psychische klachten (t.o.v. 27% van andere scholieren), heeft 29% van hen last van suïcidale gedachten (t.o.v. 4% van anderen), en ervaart driekwart van alle non-binaire scholieren vaak stress.

Wat nu?

Transgender Netwerk maakt zich grote zorgen over deze nieuwe bevindingen. Wij roepen scholen, gemeentes en betrokken organisaties op om werk te blijven maken van initiatieven die acceptatie moeten bevorderen onder scholieren, maar ook om de veiligheid van transgender en non-binaire scholieren serieus te nemen, zowel fysiek als mentaal.

Ook roepen wij de aanstaande minister en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om een landelijk onderzoek te starten naar de redenen achter de toenemende intolerantie onder jongeren (en in het bijzonder jongens) richting lhbti+ mensen, en de ontwikkeling van een aanpak om deze snel verergerende trend te keren.

Contactpersonen hierover

Foto Freya met witte achtergrond

Freya Terpstra

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com