Foto van amsterdam centraal met tram

14 januari 2019

Advies kwartiermaker: verbeter samenwerking in transgenderzorg

Afgelopen najaar heeft VWS een kwartiermaker aangesteld om de knelpunten in de transgenderzorg te onderzoeken. Het eerste advies kun je lezen op de site van het ministerie van VWS. Wij nemen de belangrijkste punten voor je door.

De kwartiermaker is afgelopen oktober aangesteld om te onderzoeken hoe de Nederlandse transgenderzorg verbeterd kan worden. TNN is blij dat de problemen in de huidige transgenderzorg nu worden geïnventariseerd. Het eerste advies werd eind december 2018 gepubliceerd op de website van VWS. De kwartiermaker heeft gekeken naar oplossingen die op korte termijn de wachtlijsten terug zouden kunnen brengen. Samengevat komen die neer op de volgende aanbevelingen:


AANBEVELING 1

(Aan zorgverzekeraars): Koop extra capaciteit voor transgenderzorg in. Hierbij adviseren ze dit bij bestaande zorgaanbieders te doen, maar ook welwillend te staan tegenover nieuwe zorgaanbieders die een aanvraag doen. Deze aanbeveling geldt voor zowel psychologische zorg, endocrinologische zorg en chirurgische zorg.

TNN pleit voor meer decentrale zorgaanbieders dus we zijn blij met de aanbeveling dat voor endocrinologische zorg nieuwe aanbieders gezocht moeten worden. Voor psychologische en chirurgische zorg zouden we dit ook graag zien!
Het advies noemt twee nieuwe initiatieven voor genderchirurgie namelijk Stichting Genderzorg en de Genderclinic die in 2019 zullen starten. Ook geeft het Radboud UMC aan dat zij een expertise centrum voor genderzorg wil starten.

Voor het totale zorgtraject adviseert de kwartiermaker een regie-behandelaar aan te stellen omdat over het algemeen meerdere (hoofd)behandelaars betrokken zijn. De internationale WPATH richtlijn adviseert deze regie-behandelaar ook. De kwartiermaker benoemt dat dit volgens het Zorginstituut een deskundige psycholoog, psychotherapeut of psychiater zou moeten zijn.

Volgens TNN hoeft dit niet noodzakelijk een psychologische zorgprofessional te zijn, maar wel iemand die weet heeft van alle noodzakelijke zorg die iemand nodig heeft of kan hebben.

AANBEVELING 2

Zorg ervoor dat de samenwerking tussen huidige aanbieders in de transgenderzorg verbetert. Zo kan de doorstroming verbeteren en hoeft er geen onnodig dubbel werk gedaan te worden bij verwijzing van bijvoorbeeld een decentrale zorgaanbieder naar een UMC zoals voorheen wel het geval was.

TNN is het hiermee eens, wel willen we preciezer weten hoe de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders dan beter kan worden.

AANBEVELING 3

Maak onderscheid naar kwetsbaarheid en biedt maatwerk. Als er geen kwetsbaarheid is en voldoende draagkracht kan er doorverwezen worden naar decentrale zorgaanbieders en hoeft er niet noodzakelijk in een UMC zorg geboden te worden.

TNN is het hiermee eens, op deze manier krijgt de cliënt de begeleiding die die nodig heeft.

Bekijk het volledige eerste advies van de kwartiermaker hier.

 

Afbeelding: Lijn 24 VU Medisch Centrum (cc) Rob Dammers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com