Foto van de Stopera met blauwe lucht

7 december 2017

Amsterdamse raad stemt voor transitieverlof voor ambtenaren

Transitieverlof is een regeling voor transgender werknemers waar TNN al twee jaar voor pleit. De gemeenteraad van Amsterdam heeft als eerste grote werkgever ingestemd met
een amendement die dit verlof mogelijk gaat maken voor Amsterdamse ambtenaren.

Het transitieverlof is bedoeld als verlofregeling die transgender werknemers tijdens de medische transitie de mogelijkheid geeft voldoende tijd voor de genderbevestigende behandeling in te ruimen. Daardoor hoeft deze werknemer niet direct in de ziektewet of zullen er geen vakantie-uren opgeofferd hoeven worden voor bijvoorbeeld poliklinische afspraken. In het voorstel van TNN wordt de werkgever gecompenseerd door de overheid en heeft de werknemer behoud van inkomen. Daarmee lijkt het op zwangerschapsverlof.

De gemeente Amsterdam is natuurlijk zelf werkgever van haar ambtenaren. Bij gebrek aan landelijke regelgeving zorgt het voorstel ervoor dat de loondoorbetaling tijdens transitieverlof geen gunst maar een recht wordt voor Amsterdamse ambtenaren. Transgender ambtenaren zullen dit niet terugzien als ziekteverzuim in hun dossier en in de beoordeling van hun functioneren zal het opnemen van transitieverlof geen rol spelen.

TNN is bijzonder blij met dit Amsterdamse initiatief. Amsterdam is hiermee ook de eerste grote werkgever die zich openlijk achter de komst van een landelijk transitieverlof schaart.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com