10 maart 2023

Belangenorganisaties trekken aan de bel over onzorgvuldige journalistiek

Naar aanleiding van een recent Volkskrantartikel over transgenderzorg hebben we samen met Transvisie een brief aan de krant gestuurd. We uiten daarin onze zorgen over de journalistieke aanpak, waardoor de Nederlandse transgenderzorg onterecht wordt neergezet als omstreden.

Op 25 februari publiceerde de Volkskrant “The Dutch Approach voor transgender jongeren onder vuur” van Kaya Bouma en Ellen de Visser. “Bij Transgender Netwerk en Transvisie hebben we het artikel met verbazing en zorg gelezen,” zo schrijven we in een brief aan de ombudsman en de chef Wetenschap van de Volkskrant.

We leggen in onze brief uit dat het artikel ten onrechte suggereert dat er wereldwijd kritiek is op de Nederlandse transgenderzorg. Zo noemen de auteurs dat er kritiek is van ‘wetenschappers wereldwijd’, terwijl het artikel verwijst naar een specifieke vereniging die een politieke agenda tegen transgenderzorg heeft, en géén agenda voor goede zorg.

Ook uiten we in onze brief onze zorgen over de wijze waarop spijt bij transgender mensen wordt beschreven. Het artikel doet het voorkomen alsof er steeds meer mensen met spijt zijn, terwijl dit niet uit de onderzoeken blijkt.

Samenwerking

We zijn ten slotte verbaasd dat het artikel de hoofdvraag, hoe de kritiek op de Nederlandse transgenderzorg heeft kunnen groeien, niet beantwoordt. Ten onrechte suggereert het dat behandelaars en onderzoekers in de Nederlandse transgenderzorg tegenóver internationale wetenschappelijke inzichten staan. Het artikel vermeldt niet dat de transgenderzorg continu wordt gemonitord en bijgesteld, nationaal én internationaal op grond van wetenschappelijke inzichten, en dat er juist veel wordt samengewerkt.

We hebben er bewust voor gekozen om de krant een brief en geen opiniestuk te sturen. Een opiniestuk zou de dynamiek van ‘voor en tegen’ voeden. In onze brief schrijven we dan ook: “Ons punt juist is dat de lezer onvolledig en soms onjuist is geïnformeerd over de transgenderzorg voor minderjarigen enerzijds en de aard van de kritiek en bedoelingen van de critici anderzijds. Dit betreft dus niet een onderwerp van debat, maar van goede journalistiek. Dit onderwerp verdient dat, net als de vele mensen die baat hebben bij het voortbestaan van goede en toegankelijke transgenderzorg.”

Lees onze volledige brief hier.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com