14 mei 2013

Beleid voor emancipatie transgenders gepresenteerd

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, heeft de emancipatieagenda van het kabinet Rutte II gepresenteerd. Op het vlak van transgenderemancipatie staat de komende jaren weer wat te gebeuren. De ambities van Bussemaker zijn bescheiden. TNN vraagt zich af of deze niet te bescheiden zijn. 

Dat maatregelen nodig zijn bleek vorig jaar uit het SCP-rapport ‘Worden wie je bent’. Het SCP zal donderdag 16 mei met een rapport komen over de acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. TNN twijfelt er niet aan dat ook daar weer uit zal blijken dat een brede aanpak voor transgenderemancipatie nodig is. Naar aanleiding van ‘Worden wie je bent’ heeft TNN gepleit voor een actieplan op het vlak van transgenderemancipatie. Daar is met de voorgenomen maatregelen nog geen sprake van. Het is wel duidelijk dat er op verschillende terreinen aan de emancipatie van transgenders zal worden gewerkt. Wat staat er dan allemaal op de rol?

ARBEIDSPARTICIPATIE

Er gaat een advies komen van de Sociaal Economische Raad (SER) over discriminatie op basis van genderidentiteit. Dit advies maakt deel uit van een bredere adviesaanvraag bij de SER van de regering over discriminatie. De minister wil het advies van de SER afwachten voor ze met beleid komt om de arbeidsparticipatie te verbeteren.

DISCRIMINATIE

Voorlichting van politie en anti-discriminatiebureaus over transgenders is nodig. TNN blijft deze voorlichting geven als het aan de minister ligt. De wettelijke bescherming tegen discriminatie kan tegelijkertijd verbeteren. Het kabinet gaat namelijk bezien of discriminatie op grond van genderidentiteit en -expressie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling kan worden opgenomen. TNN pleit hier al enige jaren voor. We zijn blij dat Bussemaker dit op gaat pakken. Door vorige kabinetten werd deze maatregel nog afgewezen.

TRANSGENDERZORG

Op het vlak van transgenderzorg komen er vanuit de regering geen grote maatregelen aan. Er wordt steun uitgesproken voor de verbetering van de transgenderzorg op lange termijn. Het zijn echter de partijen uit het veld die daarvoor de voorwaarden moeten creëren. Het is de vraag of dat wel reëel is. Zo ligt de verantwoordelijkheid over regels omtrent vergoedingen bij de overheid. Zonder betere vergoedingen zal de transgenderzorg niet duurzaam kunnen verbeteren.
Minister Bussemaker heeft het SCP-rapport ‘Worden wie je bent’ niettemin goed gelezen. Ze komt met twee maatregelen voor het verbeteren van het welzijn van transgenders.

Het ministerie van VWS zal daarnaast een brochure maken voor gemeenten met informatie over genderdysforie en de mogelijkheden om binnen de Wmo ondersteuning aan transgenders te bieden. Transgenders kunnen deze folder zelf onder de aandacht van gemeenten brengen. Ook verken ik (red.: minister Bussemaker) met Transgender Netwerk Nederland en Transvisie Zorg de mogelijkheden voor het opzetten van een maatjesnetwerk om het sociaal isolement te doorbreken.

LHBT

Naast specifiek transgenderbeleid kondigt de minister ook tal van beleidsmaatregelen aan die LHBT-breed zijn. Dat betekent dat ze gericht zijn op lesbische, homoseksuele, biseksuele én transgender personen. Het gaat dan om maatregelen met betrekking tot veiligheid, onderwijs en asielbeleid. Het is de vraag of de belangen van transgenders in dit beleid goed gewaarborgd worden. TNN zal dit in de gaten gaan houden.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com