Foto van BeyonG

23 mei 2017

BeyonG en Ellie Lust winnaars Jos Brink Prijs 2017

Zondag 21 mei werd in het oude Luxor theater in Rotterdam de tweejaarlijkse Jos Brink Prijs uitgereikt. TNN was er bij. De Jos Brink Oeuvre Prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2009 en is sindsdien vier keer toegekend. Vanaf 2011 wordt ook de LHBTI Innovatie Prijs uitgereikt. Ook deze prijs is nu vier keer uitgereikt.

Ellie Lust heeft de Jos Brink Oeuvreprijs 2017 gewonnen. De Amsterdamse politieagente kreeg een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro. De innovatieprijs ging naar BeyonG Veldkamp. De prijs werd uitgereikt door Minister Jet Bussemaker (emancipatie).

Minister Bussemaker is trots op de winnaars: “Bij emancipatie spelen rolmodellen een cruciale rol. Ellie Lust en BeyonG Veldkamp dragen met hun fantastische werk en met hun zichtbaarheid bij aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in Nederland.

Jos Brink Oeuvreprijs voor Ellie Lust

De jury heeft Ellie Lust tot winnaar verkozen vanwege haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw, zowel binnen de LHBTI-gemeenschap als daarbuiten in brede kringen van de maatschappij. Lust was nauw betrokken bij de oprichting van het LHBT-politienetwerk, dat we allemaal kennen als Roze in Blauw. Hier zet ze zich al jarenlang actief voor in. Door haar werk als woordvoerder van de politie is ze een bekend gezicht bij een breed publiek. Het oordeel van de jury luidde als volgt:  “Ellie Lust is in staat geweest om LHBTI bespreekbaar te maken bij de politie, iets wat in het verleden niet altijd even gemakkelijk is geweest bij deze organisatie

Andere genomineerden voor de Oeuvreprijs waren Café de Lellebel en de voorzitter van het Nederlands Netwerk voor Intersekse Miriam van der Have.

Innovatieprijs voor BeyonG Veldkamp

De Jos Brink Innovatieprijs ging naar BeyonG Veldkamp. De jury vindt het belangrijk dat er zichtbaarheid wordt gegeven aan zowel gender- als culturele diversiteit in de maatschappij. Veldkamp zet zich hiervoor in op een zeer positieve manier. Zo is zij zeer actief betrokken bij organisaties Respect2Love en Transunited. Met deze organisaties zet zij zich in voor LHBTI-jongeren met een biculturele achtergrond. Het brede publiek kent haar misschien wel van de realityserie ‘Love me gender’. Haar kleurrijke persoonlijkheid en haar brede bekendheid, zorgen er voor dat ze als rolmodel voor andere transgender personen fungeert, aldus de jury.

Andere genomineerden waren Ryanne van Dorst en The Hang-Out 010.

Bijzonder aan de uitreiking was dat Paul de Leeuw een eervolle vermelding en een geldbedrag van 1000 euro uitreikte. Deze prijs ging naar Stichting Maruf. Maruf is het platform voor queer moslims in Nederland en daarbuiten.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2017/05/21/ellie-lust-winnaar-jos-brink-oeuvreprijs-2017

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com