Foto vrouwenborst met blouse open erover heen

7 oktober 2021

Bij meldpunt klachten siliconen melden zich regelmatig transvrouwen

Bij het Meldpunt Klachten Siliconen melden zich, aldus het Meldpunt, regelmatig transgender vrouwen die klachten krijgen door implantaten. Het Meldpunt geeft onder meer advies.

Klachten kunnen verschillend zijn. Het kan gaan om lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid of wat dan ook. Om psychische klachten zoals schaamte, onzekerheid of een concentratiestoornis. En om klachten aan de borsten zoals asymmetrie, verkalking, lekken of verschuivingen. Op de website vind je een uitgebreid overzicht van mogelijke klachten.

Het Meldpunt geeft adviezen aan mensen die zich bij hen melden met klachten over siliconen implantaten. Dat kunnen bijvoorbeeld verwijzingen zijn of nader onderzoek. Heb je klachten, mail dan naar info@meldpuntklachtensiliconen.com.

Behalve advisering aan mensen met klachten over siliconen implantaten, bundelt het Meldpunt de klachten. Zo willen ze graag weten welke klachten transgender vrouwen specifiek hebben en of transgender vrouwen vaak heroperaties laten uitvoeren.

Het Meldpunt verzamelt verder onderzoeken en heeft contact met overheid, verzekeraars en juristen. Er is ook een lotgenotencontact op een forum.

Binnenkort start Bureau Clara Wichmann met een rechtszaak tegen fabrikant Allergan, vanwege een verhoogd risico op ALCL (kanker van het immuunsysteem). Als er vrouwen zijn die in aanmerking willen komen voor een schadeclaim, kunnen zij mailen naar: rechtszaakallergan@stichtingsvs.nl.

Foto: creative commons

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com