28 oktober 2016

Bussemaker wil in gesprek over transitieverlof

Minister Bussemaker heeft toegezegd spoed te zetten achter emancipatiebeleid voor transgender en intersekse personen. Die toezegging kwam tijdens het debat van de minister met de woordvoerders op emancipatiebeleid van de Tweede Kamer. In maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen, veel tijd heeft de minister dus niet.

Het debat ging vooral over seksisme en subsidie voor het christelijke orthodoxe Hart voor homo’s. Gelukkig maakte Keklik Yücel van de PvdA nog een punt van de inspanningen voor een transitieverlof. Ze vroeg ook aandacht voor voorlichting, niet op scholen maar bij werkgevers en gemeenten. De minister zegde toe om met TNN in gesprek te gaan over hoe het transitieverlof binnen de wet Arbeid & Zorg vorm kan krijgen. Wat betreft voorlichting was de reactie enigszins teleurstellend.

De minister wees op het bestaan van foldermateriaal van TNN. Daarmee ging ze voorbij aan Regenboog-gemeenten die in hun door de minister gesubsidieerde lhbt-beleid nog zoekende zijn naar maatregelen voor transgender emancipatie. De folder ‘Transgender op de werkvloer‘ kan werkgevers zeker helpen. Investering in voorlichting blijft echter hard nodig. Discriminatie van trans personen op de arbeidsmarkt vraagt om daadkracht.

D66 vroeg ook daadkracht van de minister. Pia Dijkstra (D66) bood daartoe de minister een waar actieplan aan. “Diversiteit en acceptatie begint bij de erkenning van gradaties tussen man en vrouw en de diversiteit aan beleving van sekse (biologisch) en gender (sociaal cultureel)”, aldus D66. In het actieplan vraagt D66 nadrukkelijk aandacht voor de positie van transgender en intersekse personen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com