Logo UN

8 november 2016

CEDAW ondervraagt Nederland over discriminatie vrouwen en LHBTI personen

Nederland heeft in 1991 het VN-vrouwenverdrag ondertekend. Om de vier jaar wordt gekeken hoe elk land om gaat met de vrouwenrechten door het Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Deze week onderzoekt de commissie Nederland.

Daarvoor gebruikt deze commissie niet alleen de eigen rapportage van de regering maar ook de zogeheten schaduwrapportages van mensenrechtenorganisaties en NGO’s. TNN is mede-ondertekenaar van de schaduwrapportage van het Nederlandse NGO netwerk VN-vrouwenverdrag.

Om de situatie van LBTI personen beter onder de aandacht te krijgen, hebben TNN, NNID en COC hiernaast ook een apart rapport opgesteld: het CEDAWrapport discrimination of LBTI persons in the Netherlands.  In dit rapport worden de problemen geschetst die er in Nederland nog zijn voor LBTI personen: zoals obstakels om het geregistreerde geslacht te wijzigen, de toegankelijkheid van zorg, de discriminatie op de arbeidsmarkt en de veiligheid.

TNN en NNID zijn op dit moment in Genève om formeel en informeel met de commissieleden te spreken. Wij hopen dat de commissie onze kritiek en aanbevelingen overneemt en de regering ter verantwoording roept.

Zie verder: het oral statement van de Nederlandse NGO’s afgelopen maandag.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com