Foto van allerlei tijdschriften met in het midden de Vanity Fair met een foto van Caitlin in lingerie en de tekst "Call me Caitlyn"

29 mei 2018

De link tussen transgenderrechten en media

Er wordt vaak aangenomen dat meer contact en kennis over transgender personen automatisch leidt tot meer acceptatie en steun voor transgenderrechten. Veel mensen vinden het daarom belangrijk dat trans personen meer zichtbaar zijn in diverse media. Maar leidt meer kennis wel echt tot meer acceptatie? Dit werd onderzocht in een recent gepubliceerd onderzoek.

Het onderzoek

Voor het onderzoek werden e-mails gestuurd naar 51.492 mensen. De mails bevatten een vragenlijst en informatie over transgender personen. Er werd echter niet alleen gekeken of informatie effect heeft op steun voor transgenderrechten of niet, maar ook of het soort informatie een verschil maakt. Is het beter om alleen geschreven informatie te hebben, of ook foto’s? En wat voor soort foto’s zijn dan belangrijk? Is er meer steun als de mensen op de foto er ‘echt’ als een man of een vrouw uitzien, of juist minder?

Om dit uit te vinden kregen de ontvangers verschillende soorten informatie. Groep 1 kreeg uitsluitend geschreven uitleg. Twee andere groepen kregen niet alleen uitleg, maar ook foto’s: groep 2 ontving foto’s van een man en een vrouw die aan gendernormen voldeden, terwijl groep 3 foto’s ontving van een man en een vrouw die niet aan gendernormen voldeden. Groep 4 kreeg een stukje te lezen over de Japanse economie. Dit was om de mening over transgender mensen te meten in mensen die geen informatie hebben gekregen over dit onderwerp.

De resultaten

Uit de 2102 antwoorden op de vragenlijst bleek allereerst dat informatie inderdaad een effect heeft. Respondenten die uitleg hadden ontvangen over transgender mensen waren minder transfobisch én toonden meer steun voor transgenderrechten. Er was ook een klein verschil tussen het wel en niet laten zien van foto’s: de twee groepen die foto’s hadden gezien toonden meer steun voor transgender personen. Er was verder geen verschil gevonden tussen foto’s van mensen die wel of niet aan gendernormen voldeden. In dit geval was het dus niet zo dat foto’s van mensen die niet aan gendernormen voldoen als onaangenaam werden ervaren.

“Dit zijn bemoedigende resultaten,” verklaarde de hoofdschrijver van het onderzoek, Andrew R. Flores. “Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de gevolgen van toenemende kennis over en representatie van transgender mensen in de media. Ons onderzoek toont weer aan dat deze ontwikkelingen een positieve impact kunnen hebben op rechten en welzijn van transgender personen.” Het is een dus een goede zaak dat transgender mensen meer in de media komen, ook visueel. Dit kan indirect leiden tot meer rechten voor transpersonen.

Tekst: Mars Planting

Bronnen: thinkprogress.org, Flores et al

Foto: flickr

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com