afbeelding alliantie gelijkspelen

27 januari 2020

Doe mee met een korte survey over LHBTI-acceptatie in de sport!

TNN werkt samen met de Alliantie Gelijkspelen 4.0 aan het vergroten van LHBT-acceptatie in de sport. Hiervoor zetten wij een korte online vragenlijst uit onder mensen met een transgender achtergrond. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut voor sportonderzoek naar beleid en samenleving.

In de vragenlijst worden onder andere vragen gesteld over (veranderingen in) jouw sportdeelname, motieven en positieve en negatieve ervaringen. Invullen duurt slechts 5-10 minuten en is volledig anoniem.

Wij zijn op zoek naar jouw ervaringen en mening, ook als je niet (meer) sport!

Voor eventuele vragen over het onderzoek kan je contact opnemen met Agnes Elling van het Mulier Instituut: a.elling@mulierinstituut.nl.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen, of via: https://onderzoekstool.nl/aa/sportdeelname-ervaring-transgender

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com