foto van 2 personen bij demonstratie met demo bordjes met de teksten: Geen Diagnose! Trans genoeg en Geen Tijd voor Wachttijden!

1 juli 2021

Dringende aanbevelingen voor de transgenderzorg

Op maandag 5 juli bespreekt de Tweede Kamer in een commissiedebat de voortgang van de kwartiermaker Transgenderzorg. Transgender Netwerk Nederland heeft daarom een brief aan de commissie gestuurd met dringende aanbevelingen.

TNN trok tien jaar geleden al aan de bel over wachtlijsten in de transgenderzorg. Een zwartboek werd aangeboden aan de toenmalige Inspectie Gezondheidszorg. Helaas moeten we constateren dat 10 jaar later de ernst van die wachtlijstenproblematiek niet minder is geworden. Daar komt nog bovenop dat, hoewel er meer mensen hun weg vinden naar de transgenderzorg en deze op meer plekken wordt aangeboden, er ook meer mensen zijn met onvrede over hoe ze behandeld worden door de professionals in de transgenderzorg.

Recent was er een demonstratie in Amsterdam en op Instagram worden veel voorbeelden van misstanden gedeeld. TNN roept daarom op om een nog actievere instelling van de minister te vragen voor het oplossen van deze problemen.

In onze brief staan drie concrete aanbevelingen. Deze punten helpen enerzijds de lange wachtlijsten verlichten en anderzijds helpen ze om de vele trans personen die zich in de transgenderzorg slecht behandeld voelen betere zorg te bieden.

Zo vragen we om een plan met tijdspad voor het integreren van transgenderzorg in de huisartsenzorg. We adviseren om universitaire Master-specialisaties Transgenderzorg binnen opleidingen Psychologie in het leven te roepen (niet voor de diagnostiek maar ter ondersteuning), en dringen we aan op transgenderleiderschap binnen de gendercentra.

De brief kun je hier in zijn geheel lezen.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com