Een foto van de Tweede Kamer

25 oktober 2016

Emancipatie trans en intersekse personen vraagt blijvend aandacht

Er is meer aandacht nodig voor de belangen van transgender en intersekse personen. Daar pleiten Transgender Netwerk Nederland en het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland raakt internationaal achter op het vlak van LHBTI-emancipatie. Zo bleek eerder dit jaar uit de jaarlijkse monitor van de Europese LHBTI-rechtenorganisatie ILGA Europe. Het is wachten op concrete verbeteringen in de emancipatie van transgender en intersekse personen. Dat moet anders, zo laten TNN en NNID aan de vaste Kamercommissie van OC&W weten. Op 27 oktober komen de Tweede Kamerleden uit deze commissie bijeen om over emancipatie te spreken.

Een goede stap is de aangekondigde initiatiefwet om discriminatie van transgender en intersekse personen aan te pakken. Slechts 50% van de trans personen kan zichzelf zijn op het werk, maar van deze groep heeft 40% te maken met negatieve reacties. Er is hier nog een grote slag te maken voor transgender werknemers. De initiatiefwet zal duidelijk maken dat discriminatie van trans en intersekse personen verboden is. Verlof voor een transitie regelen, vergelijkbaar aan zwangerschap, zou een tweede belangrijke stap zijn.

STIGMA

De emancipatie van intersekse personen zit in Nederland goeddeels nog in de ijskast. Terwijl het voor de hand ligt dat het stigma op intersekse condities veel maatschappelijke problemen kan veroorzaken bij deze doelgroep. In Australië zijn onderwijsachterstanden en verminderde arbeidsparticipatie vastgesteld. Een nieuwe subsidieregeling kan voor Nederlandse intersekse personen verbetering brengen, maar die start pas in 2018. Er ligt dus een kans voor de minister om nu zelf met initiatief te komen.

‘Onderzoek naar de sociale situatie van interseksepersonen is hoognodig. Het ruim twee jaar geleden verkennende onderzoek heeft nog steeds geen vervolg gekregen, terwijl buitenlands onderzoek laat zien dat er reden is tot bezorgdheid.’
Inge Intven, voorzitter NNID

VOORLICHTING

Vrijblijvendheid is één van de gevaren voor emancipatiebeleid. Dat blijkt ook uit de rapportage van de Onderwijsinspectie over voorlichting over seksuele diversiteit in het onderwijs. TNN en NNID willen daarom dat er meer voorlichting komt over genderexpressie, genderidentiteit en geslachtskenmerken, niet alleen op scholen. Ook bij docentenopleidingen, in de (jeugd)zorg, bij de politie en bij het COA en de IND is voorlichting broodnodig.

‘Aandacht voor transgender en intersekse personen is nu en blijvend nodig. Onze belangen kunnen niet even over de verkiezingen getild worden.’
Corine van Dun, voorzitter TNN

POLITIEK

De grote zichtbaarheid van transgender personen in de media vertekent het beeld van hun emancipatie. ‘In de politiek zijn transgender personen nog ernstig afwezig’, aldus Van Dun. Zo kent Nederland nog geen transgender personen zichtbaar in het openbaar bestuur. Omringende landen lopen ook daarin vooruit op Nederland. TNN pleitte er begin 2016 al voor om politieke participatie van transgender personen te vergroten, zodat ook zij invloed kunnen uitoefenen. Het is nog altijd wachten op een oproep van minister Bussemaker aan politieke partijen om met transgender kandidaten te komen.

REGENBOOG

De Regenbooggemeenten die geld van de minister krijgen voor LHBT-emancipatie hebben aandacht voor onderwerpen als veiligheid, ouderen en bi-culturele jongeren. Maar of ze daarbij ook aandacht hebben voor transgender personen, zowel jong als oud, is nog onvoldoende duidelijk. Het gebruik van de lettercombinatie LHBT veronderstelt wel dat gemeenten met het geld transgender burgers bereiken. Het is de vraag of alle regenbooggemeenten daarvan doodrongen zijn. TNN en NNID pleiten voor betere verantwoording van de Regenbooggelden en zien graag dat deze gemeenten ook oog krijgen voor intersekse personen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com