24 augustus 2012

Erkenning zelfbeschikkingsrecht transgenders grote stap dichterbij

Het kabinet heeft vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat het voor transgenders eenvoudiger maakt om hun geslachtsaanduiding in de burgerlijke stand te wijzigen. Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland noemen dit een grote stap vooruit. Beide organisaties ijveren al sinds 2008 voor nieuwe wetgeving en roepen het parlement op het voorstel snel in behandeling te nemen.

Als het parlement instemt met het voorstel van staatssecretaris Teeven van Justitie en Veiligheid zijn transgenders niet meer verplicht tot het ondergaan van sterilisatie en geslachtsaanpassende medische behandelingen om hun officiële geslacht aan te passen. Ook hoeven zij niet meer naar de rechter. De wijziging kan straks worden ingeschreven door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

TNN-bestuurslid Thomas Wormgoor: “De huidige wet levert mensonterende situaties op, zoals vrouwen die op een vliegveld uit de rij worden geplukt en gedwongen worden hun pruik af te zetten of mannen die in een volle wachtkamer worden opgeroepen als mevrouw. Transgenders hoeven straks niet langer met foute papieren door het leven in een tijd waar legitimeren aan de orde van de dag is.”

In de toelichting op de wetswijziging wordt de verklaarde genderidentiteit van de verzoeker centraal gesteld, maar moet een deskundige bevestigen dat die identiteit van blijvende aard is. TNN en COC Nederland vinden dit in tegenspraak met elkaar. Eunice den Hoedt, bestuurslid COC Nederland: “Het gevoel man of vrouw te zijn, kan door niemand beter worden vastgesteld dan door de persoon in kwestie zelf. In Argentinië volstaat daarom de verklaring van de transgender persoon zelf dat dit gevoel als blijvend beschouwd moet worden. Ons land zou dat zelfbeschikkingsrecht ook volledig moeten erkennen.”

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com