Foto van gemeente Leiden en Remke

17 mei 2021

Gemeente Leiden ondertekent tienpuntenplan voor inclusief werkgeverschap

Op maandag 17 mei ondertekende de gemeente Leiden een tienpuntenplan voor transgendervriendelijk en genderinclusief werkgeverschap. Hiermee wil de gemeente uitsluiting van transgender personen op de arbeidsmarkt tegengaan.

Trans personen hebben volgens het SCP drie keer vaker dan gemiddeld een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met de Verklaring van Dordrecht, een tienpuntenplan voor een transgendervriendelijke werkvloer, helpt een werkgever om uitsluiting te verminderen. Bijvoorbeeld door discriminatie op de werkvloer te voorkomen, en door iemands transitie op het werk te vergemakkelijken, maar ook door bewustwording over genderdiversiteit te bevorderen.

De ondertekening vond plaats in het Stadskantoor Leiden in bijzijn van COC Leiden, en Transgender Netwerk Nederland (TNN). De gemeentesecretaris Pim van Vliet gaf aan blij te zijn met de verklaring. “Wie je ook bent en in welk hokje je ook past of juist niet past, je moet veilig kunnen zijn wie je bent. Oók op het werk. Het tienpuntenplan is ambitieus, maar we omarmen het. Laten we beginnen.”

“Door inclusief werkgeverschap kunnen de talenten van transgender personen zich ontplooien,” vertelt Remke Verdegem, bestuurslid van TNN. “Daarom zijn wij blij dat de gemeente Leiden het goede voorbeeld wil geven aan bedrijven en organisaties.”

De verklaring is in 2012 tijdens een evenement in Dordrecht door TNN opgesteld, om werkgevers te helpen hun personeelsbeleid inclusief te maken voor transgender werknemers. Eerder ondertekenden de gemeentes Leeuwarden, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Tilburg, Utrecht, Den Haag, Lelystad, Amsterdam en Zwolle de verklaring. Behalve gemeentes ondertekenden ook andere werkgevers de verklaring, waaronder de Hanzehogeschool Groningen.

Internationale Dag tegen LHBTI-fobie

De Leidse wethouder Yvonne van Delft ondertekende de Verklaring. Ze benadrukte het belang van de dag waarop de ondertekening plaatsvindt. 17 mei is de internationale dag tegen homo-, lesbo-, bi-, trans- en interseksefobie. Wereldwijd wordt op deze dag aandacht besteed aan discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Met de handtekening van Van Delft zet Leiden een stap richting een inclusieve arbeidsmarkt.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com