foto van formulier met hokjes 'man - vrouw'

20 juli 2016

Gemeenten gaan ouders berichten over geslachtswijziging

De privacy van transgender personen lijkt in het geding te raken wanneer zij hun geslacht laten wijzigen. Dat is het gevolg van aanpassingen in de Basisregistratie Personen (BRP). De kindgegevens van ouders van transgender personen die hun geslacht hebben laten wijzigen, veranderen nu automatisch mee.

TNN wijst iedereen die een wijziging van geslacht in de geboorteakte overweegt daar nu op. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft namelijk haar leden, ambtenaren van de burgerlijke stand, geadviseerd de ouders bericht van deze automatische doorwerking te sturen. Voor de ene ouder kan het prettig zijn dat het automatisch doorwerkt, voor een transgender persoon die niet meer in contact staat me de eigen ouders is dat mogelijk geen fijn vooruitzicht. Het advies zorgt er namelijk voor dat ouders actief worden geïnformeerd, terwijl de automatische wijziging in de kindgegevens slechts te zien is als een ouder zelf deze gegevens raadpleegt via de burgerlijke stand of de website Mijn Overheid.

De NVVB adviseert wel de verzending van het bericht aan de ouders in afstemming met de transgender persoon te doen. Dan zou deze namelijk zelf eerst de ouders in kunnen lichten. TNN vindt het echter onwenselijk dat transgender personen zich gedwongen voelen contact met familie te leggen wanneer die familie hen niet accepteert. In bepaalde situaties kan dit ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van transgender personen.

TNN gaat daarom uitzoeken of de NVVB haar advies niet nog nader kan nuanceren. Daarnaast zal het College Bescherming Persoonsgegevens geraadpleegd worden. De vraag is of de automatische doorwerking en de berichtgeving daarover aan ouders wel in alle gevallen in het privacybelang is van transgender personen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com