A-transfeminine-person-smiling-and-using-a-laptop

8 december 2022

Handreiking voor genderinclusiviteit in het hoger onderwijs

Veel transgender en genderdiverse studenten in het hoger onderwijs ervaren belemmeringen tijdens hun studie. Gebrek aan kennis en acceptatie van onderwijsprofessionals en medestudenten leiden tot studievertraging en mentale problemen. Voor meer studentsucces van deze studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs is de handreiking ‘Genderdiversiteit in het hoger onderwijs’ opgesteld.

De handleiding is geschreven door ECIO, een organisatie voor inclusief middelbaar en hoger onderwijs, en Transgender Netwerk.

Paarse Vrijdag

Meer dan 900 scholen vieren jaarlijks Paarse Vrijdag, de tweede vrijdag in december waarop onderwijsprofessionals en jongeren zich solidair tonen met lhbti+ jongeren. Met de lancering van de handreiking vragen ECIO en TNN op Paarse Vrijdag meer aandacht voor genderdiversiteit in het hoger onderwijs.

Veilige leeromgeving

Onderwijsprofessionals zoals studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, studentendecanen en docenten hebben een belangrijke rol in het creëren van een veilig studieklimaat. De handreiking ondersteunt hen bij het faciliteren van regelingen en voorzieningen; zoals mogelijkheden bij studievertraging, verzuim en financiële problemen en ondersteuning rondom informatievoorziening, faciliteiten, begeleiding bij stage en overgang naar werk. Ook genderdiverse studenten hebben baat bij deze handreiking. Zij kunnen hun onderwijsinstelling met de handreiking laten zien hoe deze zich kan inzetten om meer genderinclusief te worden.

“Op hogescholen wordt veel geïnvesteerd op inclusiviteit en diversiteit. Oók genderdiversiteit hoort hierbij. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Deze handreiking biedt praktische hands-on tools en tips om op jouw hogeschool ook díe kant in te kijken” – Josine Fontrodona, Fontys Pride

Aanleiding voor de handreiking

Diversiteit en inclusiviteit neemt een steeds grotere plek in binnen hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Toch is genderdiversiteit, de verschillende manieren waarop studenten hun gender beleven en uiten, niet vanzelfsprekend een onderwerp dat voldoende aandacht krijgt. Ook de belemmeringen die transgender en genderdiverse studenten tijdens hun opleiding ervaren, zijn voor onderwijsprofessionals niet altijd even zichtbaar. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat transgender en genderdiverse studenten tijdens hun studie belemmeringen ervaren.

“Er gaat geen week voorbij zonder dat duidelijk wordt dat je instelling niet voor mensen zoals jij is ingericht. Onderwijsinstellingen kunnen hier heel makkelijk heel veel beter in worden. Dat laat deze handreiking zien” – Jules Declerieux, studenten-activist

 

Download de handreiking hier.

Afbeelding bovenaan het artikel (cc) The Gender Spectrum Collection

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com