foto van NS trein

28 juli 2017

Genderneutrale taal is inclusieve taal

Genderneutrale taal is niet uit het nieuws weg te slaan deze week. De NS en de gemeente Amsterdam zetten daarin deze week de trend. Zij willen hun burger en reizigers als groep aanspreken op datgene wat ze gemeenschappelijk hebben. Dames en heren is niet inclusief, en volgens de NS ook niet meer van deze tijd. TNN juicht deze ontwikkeling toe.

“Het is een belangrijke stap voor een maatschappij waarin genderdiversiteit verder reikt dan man en vrouw”
Corine van Dun, voorzitter TNN

Waar TNN in een vroeg stadium de gemeente Amsterdam heeft geadviseerd bij het opstellen van de Regenboog-taalgids is de NS binnen twee weken geheel zelfstandig overstag gegaan. Het zijn kleine veranderingen. En niet eens helemaal nieuw. Zo stapte de belastingdienst jaren geleden al af van mr. en mevr. bij de adressering van de blauwe envelop. Dat het groot wordt aangekondigd en vanuit inclusiviteitsgedachte gebeurt maakt echter de tongen los. Dat maakt duidelijk dat de erkenning van genderdiversiteit nog een lange weg te gaan heeft.

Het is een mooi en duidelijk gebaar in de richting van non-binaire trans personen om niet meer ‘dames en heren’ te gebruiken. Het grotere verhaal is volgens TNN dat daar waar het binaire geslachtsdenken er minder toe doet er meer ruimte komt voor zichtbaarheid van genderdiversiteit.

“Genderneutrale taal maakt niet meer dan taal genderneutraal. Het geeft juist aan dat je geslacht iets persoonlijks is, waar iedereen vrij in is” aldus Brand Berhouwer, bestuurslid TNN.

TNN erkent dat er ook trans mannen en trans vrouwen zijn die gehecht zijn aan bevestigd worden in hun geslacht. Daarom wil TNN ook benadrukken dat trans personen diverser zijn dan “er tussen in zittten” én diverser zijn dan man óf vrouw. Erkenning hoort er voor iedereen te zijn. Juist daarom is de inclusiviteit waar NS en Amsterdam voor staan voor alle trans personen een goede ontwikkeling.

“Deze stap van NS en de gemeente Amsterdam naar meer genderneutrale taal inspireert hopelijk nog veel andere organisaties om hun voorbeeld te volgen.”
Brand Berghouwer, bestuurslid TNN

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com