13 juli 2015

Gooit kardinaal de deur dicht?

Rhianna Gralike is penningmeester van het kerkbestuur van de H. Norbertusparochie in Dronten. Dat is ze sinds 1 januari 2015, maar nu lijken de pastoor en het bisdom van haar af te willen. Ze werd eerst met open armen ontvangen als lid van het kerkbestuur. Het parochiebestuur en de pastoor wisten wat voor iemand ze in hun midden kregen. Rhianna is een katholieke transgender vrouw, met een intersekse conditie en al jaren gehuwd met een vrouw.

Hart onder de riem

Dat de pastoor nu van haar af wil laat ze niet zomaar gebeuren. Kardinaal Eijck kon er niet langer omheen, hij heeft haar voor een gesprek morgenochtend uitgenodigd. TNN zal in de persoon van voorzitter Corine van Dun ook in Utrecht zijn om Rhianna nog een hart onder de riem te steken vòòr ze het gesprek met Eijk in gaat.

Oproep

TNN vindt het diep triest hoe de katholieke kerk in Nederland in deze situatie met een transgender persoon om gaat. Er is maar één manier om het leed te keren, daarbij sluit TNN zich aan bij de oproep van het LKP en WKHP. Zij roepen de pastoor en het bestuur van de H. Norbertusparochie op het verzoek tot ontslag van mevrouw Gralike onmiddellijk in te trekken.

“Mocht daar echter afwijzing vanuit de kerkelijke leer tegenover blijven staan, dan is het voor iedereen duidelijk hoe de katholieke kerk met haar transgender parochianen omgaat. Zij worden uitgesloten en mogen niet meer meedoen” aldus Corine van Dun (voorzitter TNN)

Kans

Het zou een geweldige kans zijn voor de Katholieke Kerk in Nederland om uit te dragen dat hun kerk open staat voor een ieder die oprecht uiting aan zijn geloof en genderidentiteit wil geven.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com