14 januari 2014

In petto voor 2014

Transgender Netwerk Nederland gaat komend jaar weer hard aan de slag voor de emancipatie van transgenders. Wij blijven natuurlijk onze belangrijkste taak uitvoeren. Dat is het informeren van transgenders, hun naasten, politiek, partnerorganisaties, overheden en de samenleving in brede zin. Zo gaan we op onze website nog uitgebreid stilstaan bij de uitvoering van de transgenderwet die op 1 juli van kracht wordt.

WAT STAAT ER NOG MEER TE GEBEUREN?

  • TNN gaat in februari een coachingsproject starten voor transgenders zonder werk of die uit werk dreigen te raken. Gericht op héél Nederland.
  • Wij gaan door met het verzamelen van discriminatiemeldingen. De analyse van deze meldingen gaan we nog verder professionaliseren.
  • Wij gaan inzetten op meer uitwisseling over discriminatie met andere groepen in de samenleving.
  • Wij gaan ons richten op veiligheid in de wijk, waarvoor we met de Gay-Straight Alliantie ‘Natuurlijk Samen’ de handen ineenslaan.
  • Met diverse initiatieven gaan we werken aan een betere preventie van discriminatie.
  • Er komt een weerbaarheidstraining die door Transvisie Zorg uitgevoerd gaat worden.
  • Tenslotte zit er nog maatjesproject in de pijplijn, meer daarover in de loop van het voorjaar.

EN…. IS DAT ALLES?

Nee, dat is niet alles. TNN gaat ook gerichter en uitgebreider de verbinding zoeken met de transgender-achterban. Daarvoor gaan we social media gebruiken, maar ook onze website inzetten. Wij gaan jullie in elk geval via facebook en twitter vragen voorleggen over onder andere de informatie op onze website.

Ben je geïnteresseerd in het coachingstraject, de weerbaarheidstraining of het maatjesproject? Houdt dan onze website de komende tijd in de gaten. Er volgt hier nog meer informatie over de precieze details en voorwaarden om in te schrijven.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com