22 december 2017

Interview met TNN-voorzitter: ‘Een beter leven voor alle transpersonen’

Brand Berghouwer is nu een paar maanden voorzitter van TNN. “Emancipatie van transpersonen verder helpen”, zegt hij over de inzet van het transgendernetwerk en zijn rol daarin.  “We willen zorgen dat het leven van transpersonen beter en gemakkelijker wordt.”

Waar ben je nu mee bezig als voorzitter?
“Vandaag had ik een overleg met Atria. We willen dat het verhaal van transpersonen beter in de media komt. Er komt in januari een bijeenkomst waar we naar Brits voorbeeld journalisten koppelen aan transpersonen. Verder heb ik deze week nog twee vergaderingen en ga ik langs kantoor om wat stukken te tekenen.”

Is dat een normale week voor een TNN-voorzitter?
“Nee, het wisselt heel erg. Soms is er hooguit één afspraak in een week en andere weken loopt het over en heb ik wel vier of vijf activiteiten.”

Wat is dan jouw rol?
“Ik ben het uithangbord van TNN zou je kunnen zeggen. Soms ben ik de woordvoerder voor de media of ik ga mee naar Tweede Kamerleden als er een gesprek over transgerelateerde onderwerpen is. Je merkt dat het gewaardeerd wordt dat je daar als voorzitter komt. Verder is er bijvoorbeeld de regelmatige uitreiking van een transzoen (aan werkgevers met een goed transgenderklimaat), de gemeentelijke ondertekening van het Verdrag van Dordrecht (met gemeentelijke doelstellingen voor een beter transgenderbeleid) of de jaarlijkse Transgender Gedenkdag waar je als TNN-voorzitter een toespraak houdt.”

Sinds wanneer ben je voorzitter?
“Het begon eigenlijk in de zomer, maar officieel heb ik pas in november het stokje overgenomen. Ik ging voor die tijd al vaker mee met Corine (van Dun, Brands voorganger als voorzitter van TNN). Het is mooi dat zij na haar afscheid van het bestuur nog als transambassadeur verbonden is met TNN en voor mij een soort achterwacht is. Ik zit nu bijna drie jaar in het bestuur, maar toen ik net begon waren het roerige tijden. Er werden grote stappen gezet in de transgenderwereld. Pas na zo’n anderhalf jaar kreeg ik het gevoel dat ik het een beetje in de vingers had. Ik ben echt heel blij dat ik een goedfunctionerend kantoor achter me heb. Dan kun je erop vertrouwen dat ze daar de zaken op orde hebben. Dat is prettig werken.”

Wat is je inzet? Hoe zie je de positie van TNN?
“Verbinden is belangrijk. Dat doen we bijvoorbeeld in de samenwerking met COC en NNID. We willen ook bij andere groepen kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld Women Inc. waar ze  bezig zijn met media-aandacht voor vrouwen. Daar kun je van leren. Het is goed om samen te werken, maar zonder dat je verdrinkt in de grote thema’s. We hebben ook onze eigen strijd.”

Behalve voorzitter, wie ben je verder?
“Wat wil je weten? Ik ben Brand Berghouwer, 41 jaar. Ik identificeer me als non-binair transmannelijk. Ik heb bewegingswetenschappen en neuropsychologie gestudeerd, maar ben niet verder gegaan in die richting. Het leven zat een beetje in de weg. Ik ben nu redacteur, programmamaker, vormgever én fotograaf. Het klinkt wat abstract, maar je zou kunnen zeggen dat ik in mijn werk inhoud en vorm met elkaar verbind. Dat doe ik naast het vrijwilligerswerk als voorzitter. Ik zoek nog wel naar een goede verdeling met tijd voor werk – ik moet tenslotte ook de huur betalen – en voor mezelf. Maar goed, ik ben voorzitter geworden omdat ik het belangrijk vind, en ook omdat ik het aandurfde: zichtbaar zijn, je nek uitsteken. Als de NS dan bijvoorbeeld een persbericht de deur uit doet  dat ze voortaan ‘beste reizigers’ zeggen in plaats van ‘dames en heren’, kan ik mijn agenda omgooien. Want dan weet de pers ons te vinden. Het past dan wel dat ik als zelfstandige behoorlijk flexibel ben.”

Je bent sinds de oprichting van TNN (december 2008) de eerste non-binair / transman als voorzitter. Belangrijk?
“Jazeker. We zijn er uiteraard voor alle transpersonen, waarbij vooral transvrouwen van kleur, trans sekswerkers en ook vluchtelingen heel kwetsbaar zijn. Maar ik heb het idee dat transmannen nu een emancipatieslag aan het maken zijn. Ze worden meer zichtbaar. We mogen niet denken dat het allemaal wel vanzelf goed gaat met die mannen. Met een heleboel wel, net als met een heleboel transvrouwen, gelukkig maar. Maar extra zichtbaarheid en aandacht is ook voor deze groep broodnodig. Net als voor non-binaire mensen, want voor hen valt er nog een hoop aan acceptatie te winnen.”

Wat zijn de thema’s voor de toekomst voor TNN?
“Ons uitgangspunt bij TNN blijven de mensenrechten die ook voor transpersonen moeten gelden. Daar zetten we ons voor in. Belangrijke thema’s blijven werk en opleiding, veiligheid en zorg. We streven naar een genderdiverse samenleving, een samenleving waarin een ieder kan zijn wie hij, zij of hen is. Dat is nog een stip op de horizon. Daar wil ik graag mijn bescheiden bijdrage aan leveren.”

Tekst: Ton van den Born
Foto: Brand Berghouwer

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com