Een trans vrouw heeft een gesprek met een dokter

12 april 2022

Jouw mening over de transgenderzorg

De transgenderzorg in Nederland kampt met grote problemen: lange wachtlijsten, behandelaren die wegvallen, bejegening die te wensen overlaat. De Kwartiermaker Transgenderzorg onderzoekt de problemen om de zorg beter te maken. Jij kunt daarbij helpen!

Om beter te weten hoe genderzorg wordt ervaren en welke behoeften er zijn, heeft de Kwartiermaker Transgenderzorg een vragenlijst gemaakt voor mensen die transgenderzorg krijgen, of op de wachtlijst staan. De resultaten geven zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten inzicht in de problemen die er zijn, zodat ze de zorg kunnen verbeteren.

Heb jij tussen 2019 en nu transgenderzorg ontvangen of sta je op de wachtlijst voor transgenderzorg? Dan zijn jouw ervaring en mening van groot belang voor dit onderzoek. Je kunt je mening en ervaring delen via de vragenlijst “Ervaringen en behoeften in de (trans)genderzorg”.

Misschien herken je het onderzoek en heb je in 2019 ook deelgenomen. Belangrijke thema’s waren toen het terugdringen van de wachttijden, meer zorg op maat en meer duidelijkheid over vergoedingen. Hoewel deze problemen zijn aangepakt, spelen ze helaas nog steeds. Om te zien of de ervaringen zijn veranderd en welke knelpunten er nu zijn, wordt dit onderzoek nogmaals gedaan. Dus ook als je de vragenlijst eerder hebt ingevuld, zijn jouw mening en ervaring van groot belang voor de verbetering van de transgenderzorg.

De Kwartiermaker Transgenderzorg werd in 2018 door de overheid aangesteld om de problemen in de transgenderzorg aan te pakken. Sindsdien zijn er een aantal rapporten verschenen met belangrijke adviezen aan de overheid, de behandelaren en de zorgverzekeraars. De rapporten en onze reacties erop kun je hier teruglezen.


Afbeelding (cc) The Gender Spectrum Collection

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com